Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter

Til toppen

09682: Offentlig forvaltning. Skatter, avgifter, trygde- og pensjonspremier, etter sektor og art (mill. kr) (avslutta serie) 1995 - 2013

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1995 , 1996 , 1997 ,

Valgt 1 av totalt 19

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A1 Skatt på inntekt og formue , A11 Skatt på inntekt og formue unntatt ved utvinning av petroleum , A111 Fellesskatt ,

Valgt 0 av totalt 46

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000