Ekteskap og skilsmisser

Til toppen

09660: Skilsmisser og separasjoner (K) 1966 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1966 , 1967 , 1968 ,

Valgt 1 av totalt 55

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. K-3001 Halden , K-3002 Moss , K-3003 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 359

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
F.o.m. 2009 omfatter tallene både ulike og like kjønn, etter mannens eller eldste ektefelles bosted ved hendelsen. Skilsmisser i 1969 er gitt etter kvinnens bosted. Tallene for skilsmisser i perioden 1969-1982 og separasjoner i perioden 1986-1998 kan avvike med et fåtall sammenlignet med tallene som ellers er publisert for skilsmisser og separasjoner på ssb.no. All ett- og to tall er satt til null eller tre for å ivareta personvernet. Kommunetall publiseres senere på året enn fylkes- og landstall. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.