Ekteskap og skilsmisser

09659: Inngåtte ekteskap (K) 1966 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

mannens bosted Velg minst en verdi

Totalt 359 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 54 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
02.04.2020
Kontakt
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Espen Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 335
esa@ssb.no

Måleenhet
Inngåtte ekteskap:
ekteskap
Referansetid
Inngåtte ekteskap:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Etter mannens bostedskommune. Alle ett- og to-tall er endret til 0 eller 3 for å ivareta personvernet.
Fra 2009 er ekteskap mellom personer med likt kjønn medregnet.
Kommunetall publiseres senere på året enn fylkes- og landstall.

Brukerveiledning for statistikkbanken