Aktivitet i sentrumssoner

Til toppen

09657: Delen av detaljvareomsetninga som går føre seg i hovudsentrum og tettstad (prosent) (K) 2010 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2010 , 2011 , 2012 ,

Valgt 1 av totalt 10


Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Omsetning i detaljvarehandel (Nace 47) med unntak av postordrehandel og internetthandel.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken