Aktivitet i sentrumssoner

09657: Delen av detaljvareomsetninga som går føre seg i hovudsentrum og tettstad (prosent) (K) 2010 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
26.09.2019
Kontakt
Erik Engelien, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 309
eer@ssb.no

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
Delen av omsetninga som går føre seg i hovudsentrum:
prosent
Delen av omsetninga som går føre seg i tettstad:
prosent
Referansetid
Delen av omsetninga som går føre seg i hovudsentrum:
31.12.
Delen av omsetninga som går føre seg i tettstad:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Omsetning i detaljvarehandel (Nace 47) med unntak av postordrehandel og internetthandel.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken