Aktivitet i sentrumssoner

Til toppen
09657: Delen av detaljvareomsetninga som går føre seg i hovudsentrum og tettstad (prosent) (K) 2010 - 2018
Sist endret
26.09.2019
Kontakt
Erik Engelien, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 309
eer@ssb.no

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
Delen av omsetninga som går føre seg i hovudsentrum:
prosent
Delen av omsetninga som går føre seg i tettstad:
prosent
Referansetid
Delen av omsetninga som går føre seg i hovudsentrum:
31.12.
Delen av omsetninga som går føre seg i tettstad:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 9 Valgte 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Omsetning i detaljvarehandel (Nace 47) med unntak av postordrehandel og internetthandel.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken