Aktivitet i sentrumssoner

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09657: Delen av detaljvareomsetninga som går føre seg i hovudsentrum og tettstad (prosent) (K) 2010 - 2020

Erik Engelien, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 309
Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
20.01.2022 08:00
Delen av omsetninga som går føre seg i hovudsentrum:
prosent
Delen av omsetninga som går føre seg i tettstad:
prosent
Delen av omsetninga som går føre seg i hovudsentrum:
31.12.
Delen av omsetninga som går føre seg i tettstad:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2010 , 2011 , 2012 ,

Valgt 1 av totalt 11

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 3001 Halden , 3002 Moss , 3003 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 356

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omsetning i detaljvarehandel (Nace 47) med unntak av postordrehandel og internetthandel. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.