Aktivitet i sentrumssoner

Til toppen

09657: Delen av detaljvareomsetninga som går føre seg i hovudsentrum og tettstad (prosent) (K) 2010 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2010 , 2011 , 2012 ,

Valgt 1 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omsetning i detaljvarehandel (Nace 47) med unntak av postordrehandel og internetthandel. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.