Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert

09633: Sysselsatte (15-74 år), etter kjønn, innvandringsbakgrunn, todelt landgruppe og sektor. 4. kvartal (avslutta serie) 2011 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

landbakgrunn

Totalt 5 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

sektor

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
30.03.2017
Kontakt
Bjørn Olsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 387
ols@ssb.no

Måleenhet
Sysselsatte:
personer
Sysselsatte, i prosent av personer i alt i hver gruppe:
prosent
Referansetid
Sysselsatte:
4. kvartal
Sysselsatte, i prosent av personer i alt i hver gruppe:
4. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Østeuropeiske land er inkludert i en egen kategori for EU-land i Øst-Europa fra det året landet ble medlem av EU.

Brukerveiledning for statistikkbanken