Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert

Til toppen

09633: Sysselsatte (15-74 år), etter kjønn, innvandringsbakgrunn, todelt landgruppe og sektor. 4. kvartal (avslutta serie) 2011 - 2016

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Østeuropeiske land er inkludert i en egen kategori for EU-land i Øst-Europa fra det året landet ble medlem av EU.