Flyttinger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09588: Alle flyttinger til/fra hele landet, fylker og kommuner (K) 2002 - 2022

Even Høydahl, Statistisk sentralbyrå
+47 957 77 906
Vilni Verner Holst Bloch, Statistisk sentralbyrå
+47 99 85 23 42
20.03.2023 08:00
Innflytting:
personer
Utflytting:
personer
Nettoinnflytting:
personer
Innflytting, innenlands:
personer
Utflytting, innenlands:
personer
Nettoinnflytting, innenlands:
personer
Innvandring:
personer
Utvandring:
personer
Nettoinnvandring:
personer
Nettoinnflytting per 1 000 middelfolkemengde:
per 1 000 middelfolkemengde
Innenlandsk nettoinnflytting per 1 000 middelfolkemengde:
per 1 000 middelfolkemengde
Netto inn- og utvandring per 1 000 middelfolkemengde:
per 1 000 middelfolkemengde
Innflytting:
31.12.
Utflytting:
31.12.
Nettoinnflytting:
31.12.
Innflytting, innenlands:
31.12.
Utflytting, innenlands:
31.12.
Nettoinnflytting, innenlands:
31.12.
Innvandring:
31.12.
Utvandring:
31.12.
Nettoinnvandring:
31.12.
Nettoinnflytting per 1 000 middelfolkemengde:
31.12.
Innenlandsk nettoinnflytting per 1 000 middelfolkemengde:
31.12.
Netto inn- og utvandring per 1 000 middelfolkemengde:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Innflytting , Utflytting , Nettoinnflytting ,

Valgt 1 av totalt 12

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2002 , 2003 , 2004 ,

Valgt 1 av totalt 21

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 3001 Halden , 3002 Moss , 3003 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 356

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
På fylkesnivå er flyttinger mellom kommunene innen fylket ikke medregnet. På landsnivå gjelder flyttinger alle flyttinger mellom kommunene. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.