Rekreasjonsareal og nærturterreng

Til toppen

09579: Andel bosatte i tettsteder med trygg tilgang til rekreasjonsareal og nærturterreng, etter alder (prosent) (K) 2011 - 2020

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

toårlig

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5


Valgfri variabel

alder


Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken