09577: U1. Konsern - Klima og energi - grunnlagsdata (F) (avslutta serie) 1999 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 40 Valgte

Søk

region

Totalt 27 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Henning Høie, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 349
hei@ssb.no

Måleenhet
Fylkeskommunale energikostnader, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter i alt, konsern:
1000 Kroner
Folkemengde i alt:
Personer
Samlet areal på formålsbyggene, konsern:
Kvadratmeter
Energikostnader for fylkeskommunal eiendomsforvaltning, konsern:
Kroner
Brutto driftsutgifter, fylkeskommunal eiendomsforvaltning, konsern:
1000 Kroner
Samlet areal på administrasjonslokaler, konsern:
Kvadratmeter
Energikostnader til administrasjonslokaler, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, administrasjonslokaler, konsern:
1000 Kroner
Samlet areal på skolelokaler, konsern:
Kvadratmeter
Elever ved fylkeskommunale videregående skoler, skolefylke:
Personer
Energikostnader til skolelokaler, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, skolelokaler, konsern:
1000 Kroner
Energikostnader, strøm, fylkeskomm. eiendomsforv., konsern:
Kroner
Energikostnader, fjernvarme, fylkeskomm. eiendomsforv., konsern:
Kroner
Energikostnader, fyringsolje/parafin, fylkeskomm. eiendomsforv., konsern:
Kroner
Energikostnader, fossile gasser, fylkeskomm. eiendomsforv., konsern:
Kroner
Energikostnader, bioenergi, fylkeskomm. eiendomsforv., konsern:
Kroner
Energikostn. fornybare energikilder, f.komm. eiendomsforv. konsern:
Kroner
Energikostn. fossile energikilder, f.komm. eiendomsforv. konsern:
Kroner
Strømforbruk i adm.lokaler, egne bygg (f. 430). kWh:
kWh
Fjernvarmeforbruk i adm.lokaler, (f. 430). kWh:
kWh
Oljeforbruk i adm.lokaler, egne bygg (f. 430). kWh:
kWh
Naturgassforbruk i adm.lokaler, (f. 430). kWh:
kWh
Bioenergiforbruk i adm.lokaler, (f. 430). kWh:
kWh
Strømforbruk i f.komm. skolelokaler, (f. 510). kWh:
kWh
Fj.varmeforbruk i f.komm. skolelokaler, (f. 510). kWh:
kWh
Oljeforbruk i f.komm. skolelokaler, (f. 510). kWh:
kWh
Naturgassforbruk i f.komm. skolelokaler, (f. 510). kWh:
kWh
Bioenergiforbruk i f.komm. skolelokaler, (f. 510). kWh:
kWh
Samlet energibruk i adm.lokaler, (f.430). kWh:
kWh
Samlet energibruk i f.komm. skolelokaler, (f.510). kWh:
kWh
Samlet energibruk i f.komm. eiendomsforvaltn., kWh:
kWh
Strømforbruk i f.komm. eiendomsforv, (f.430,510).kWh:
kWh
Fj.varmeforbruk i f.komm. eiendomsforv. (f.430,510).kWh:
kWh
Oljeforbruk i f.komm. eiendomsforv. (f.430,510).kWh:
kWh
Naturgassforbruk i f.komm. eiendomsforv. (f.430,510).kWh:
kWh
Bioenergiforbruk i f.komm. eiendomsforv. (f.430,510).kWh:
kWh
Samlet CO2-utslipp fra energibruk i f.komm eiendomsforv., egne bygg. kg:
Kilo
Energibruk f.komm. eiendomsforvaltn., egne bygg, fornybare kilder. kWh:
kWh
Referansetid
Fylkeskommunale energikostnader, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter i alt, konsern:
1.1.
Folkemengde i alt:
1.1.
Samlet areal på formålsbyggene, konsern:
1.1.
Energikostnader for fylkeskommunal eiendomsforvaltning, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, fylkeskommunal eiendomsforvaltning, konsern:
1.1.
Samlet areal på administrasjonslokaler, konsern:
1.1.
Energikostnader til administrasjonslokaler, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, administrasjonslokaler, konsern:
1.1.
Samlet areal på skolelokaler, konsern:
1.1.
Elever ved fylkeskommunale videregående skoler, skolefylke:
1.1.
Energikostnader til skolelokaler, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, skolelokaler, konsern:
1.1.
Energikostnader, strøm, fylkeskomm. eiendomsforv., konsern:
1.1.
Energikostnader, fjernvarme, fylkeskomm. eiendomsforv., konsern:
1.1.
Energikostnader, fyringsolje/parafin, fylkeskomm. eiendomsforv., konsern:
1.1.
Energikostnader, fossile gasser, fylkeskomm. eiendomsforv., konsern:
1.1.
Energikostnader, bioenergi, fylkeskomm. eiendomsforv., konsern:
1.1.
Energikostn. fornybare energikilder, f.komm. eiendomsforv. konsern:
1.1.
Energikostn. fossile energikilder, f.komm. eiendomsforv. konsern:
1.1.
Strømforbruk i adm.lokaler, egne bygg (f. 430). kWh:
1.1.
Fjernvarmeforbruk i adm.lokaler, (f. 430). kWh:
1.1.
Oljeforbruk i adm.lokaler, egne bygg (f. 430). kWh:
1.1.
Naturgassforbruk i adm.lokaler, (f. 430). kWh:
1.1.
Bioenergiforbruk i adm.lokaler, (f. 430). kWh:
1.1.
Strømforbruk i f.komm. skolelokaler, (f. 510). kWh:
1.1.
Fj.varmeforbruk i f.komm. skolelokaler, (f. 510). kWh:
1.1.
Oljeforbruk i f.komm. skolelokaler, (f. 510). kWh:
1.1.
Naturgassforbruk i f.komm. skolelokaler, (f. 510). kWh:
1.1.
Bioenergiforbruk i f.komm. skolelokaler, (f. 510). kWh:
1.1.
Samlet energibruk i adm.lokaler, (f.430). kWh:
1.1.
Samlet energibruk i f.komm. skolelokaler, (f.510). kWh:
1.1.
Samlet energibruk i f.komm. eiendomsforvaltn., kWh:
1.1.
Strømforbruk i f.komm. eiendomsforv, (f.430,510).kWh:
1.1.
Fj.varmeforbruk i f.komm. eiendomsforv. (f.430,510).kWh:
1.1.
Oljeforbruk i f.komm. eiendomsforv. (f.430,510).kWh:
1.1.
Naturgassforbruk i f.komm. eiendomsforv. (f.430,510).kWh:
1.1.
Bioenergiforbruk i f.komm. eiendomsforv. (f.430,510).kWh:
1.1.
Samlet CO2-utslipp fra energibruk i f.komm eiendomsforv., egne bygg. kg:
1.1.
Energibruk f.komm. eiendomsforvaltn., egne bygg, fornybare kilder. kWh:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken