Miljøforvaltning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09577: U1. Konsern - Klima og energi - grunnlagsdata (F) (avslutta serie) 1999 - 2016

Henning Høie, Statistisk sentralbyrå
+47 97 68 92 12
15.03.2018 08:00
Fylkeskommunale energikostnader, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter i alt, konsern:
1000 Kroner
Folkemengde i alt:
Personer
Samlet areal på formålsbyggene, konsern:
Kvadratmeter
Energikostnader for fylkeskommunal eiendomsforvaltning, konsern:
Kroner
Brutto driftsutgifter, fylkeskommunal eiendomsforvaltning, konsern:
1000 Kroner
Samlet areal på administrasjonslokaler, konsern:
Kvadratmeter
Energikostnader til administrasjonslokaler, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, administrasjonslokaler, konsern:
1000 Kroner
Samlet areal på skolelokaler, konsern:
Kvadratmeter
Elever ved fylkeskommunale videregående skoler, skolefylke:
Personer
Energikostnader til skolelokaler, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, skolelokaler, konsern:
1000 Kroner
Energikostnader, strøm, fylkeskomm. eiendomsforv., konsern:
Kroner
Energikostnader, fjernvarme, fylkeskomm. eiendomsforv., konsern:
Kroner
Energikostnader, fyringsolje/parafin, fylkeskomm. eiendomsforv., konsern:
Kroner
Energikostnader, fossile gasser, fylkeskomm. eiendomsforv., konsern:
Kroner
Energikostnader, bioenergi, fylkeskomm. eiendomsforv., konsern:
Kroner
Energikostn. fornybare energikilder, f.komm. eiendomsforv. konsern:
Kroner
Energikostn. fossile energikilder, f.komm. eiendomsforv. konsern:
Kroner
Strømforbruk i adm.lokaler, egne bygg (f. 430). kWh:
kWh
Fjernvarmeforbruk i adm.lokaler, (f. 430). kWh:
kWh
Oljeforbruk i adm.lokaler, egne bygg (f. 430). kWh:
kWh
Naturgassforbruk i adm.lokaler, (f. 430). kWh:
kWh
Bioenergiforbruk i adm.lokaler, (f. 430). kWh:
kWh
Strømforbruk i f.komm. skolelokaler, (f. 510). kWh:
kWh
Fj.varmeforbruk i f.komm. skolelokaler, (f. 510). kWh:
kWh
Oljeforbruk i f.komm. skolelokaler, (f. 510). kWh:
kWh
Naturgassforbruk i f.komm. skolelokaler, (f. 510). kWh:
kWh
Bioenergiforbruk i f.komm. skolelokaler, (f. 510). kWh:
kWh
Samlet energibruk i adm.lokaler, (f.430). kWh:
kWh
Samlet energibruk i f.komm. skolelokaler, (f.510). kWh:
kWh
Samlet energibruk i f.komm. eiendomsforvaltn., kWh:
kWh
Strømforbruk i f.komm. eiendomsforv, (f.430,510).kWh:
kWh
Fj.varmeforbruk i f.komm. eiendomsforv. (f.430,510).kWh:
kWh
Oljeforbruk i f.komm. eiendomsforv. (f.430,510).kWh:
kWh
Naturgassforbruk i f.komm. eiendomsforv. (f.430,510).kWh:
kWh
Bioenergiforbruk i f.komm. eiendomsforv. (f.430,510).kWh:
kWh
Samlet CO2-utslipp fra energibruk i f.komm eiendomsforv., egne bygg. kg:
Kilo
Energibruk f.komm. eiendomsforvaltn., egne bygg, fornybare kilder. kWh:
kWh
Fylkeskommunale energikostnader, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter i alt, konsern:
1.1.
Folkemengde i alt:
1.1.
Samlet areal på formålsbyggene, konsern:
1.1.
Energikostnader for fylkeskommunal eiendomsforvaltning, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, fylkeskommunal eiendomsforvaltning, konsern:
1.1.
Samlet areal på administrasjonslokaler, konsern:
1.1.
Energikostnader til administrasjonslokaler, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, administrasjonslokaler, konsern:
1.1.
Samlet areal på skolelokaler, konsern:
1.1.
Elever ved fylkeskommunale videregående skoler, skolefylke:
1.1.
Energikostnader til skolelokaler, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, skolelokaler, konsern:
1.1.
Energikostnader, strøm, fylkeskomm. eiendomsforv., konsern:
1.1.
Energikostnader, fjernvarme, fylkeskomm. eiendomsforv., konsern:
1.1.
Energikostnader, fyringsolje/parafin, fylkeskomm. eiendomsforv., konsern:
1.1.
Energikostnader, fossile gasser, fylkeskomm. eiendomsforv., konsern:
1.1.
Energikostnader, bioenergi, fylkeskomm. eiendomsforv., konsern:
1.1.
Energikostn. fornybare energikilder, f.komm. eiendomsforv. konsern:
1.1.
Energikostn. fossile energikilder, f.komm. eiendomsforv. konsern:
1.1.
Strømforbruk i adm.lokaler, egne bygg (f. 430). kWh:
1.1.
Fjernvarmeforbruk i adm.lokaler, (f. 430). kWh:
1.1.
Oljeforbruk i adm.lokaler, egne bygg (f. 430). kWh:
1.1.
Naturgassforbruk i adm.lokaler, (f. 430). kWh:
1.1.
Bioenergiforbruk i adm.lokaler, (f. 430). kWh:
1.1.
Strømforbruk i f.komm. skolelokaler, (f. 510). kWh:
1.1.
Fj.varmeforbruk i f.komm. skolelokaler, (f. 510). kWh:
1.1.
Oljeforbruk i f.komm. skolelokaler, (f. 510). kWh:
1.1.
Naturgassforbruk i f.komm. skolelokaler, (f. 510). kWh:
1.1.
Bioenergiforbruk i f.komm. skolelokaler, (f. 510). kWh:
1.1.
Samlet energibruk i adm.lokaler, (f.430). kWh:
1.1.
Samlet energibruk i f.komm. skolelokaler, (f.510). kWh:
1.1.
Samlet energibruk i f.komm. eiendomsforvaltn., kWh:
1.1.
Strømforbruk i f.komm. eiendomsforv, (f.430,510).kWh:
1.1.
Fj.varmeforbruk i f.komm. eiendomsforv. (f.430,510).kWh:
1.1.
Oljeforbruk i f.komm. eiendomsforv. (f.430,510).kWh:
1.1.
Naturgassforbruk i f.komm. eiendomsforv. (f.430,510).kWh:
1.1.
Bioenergiforbruk i f.komm. eiendomsforv. (f.430,510).kWh:
1.1.
Samlet CO2-utslipp fra energibruk i f.komm eiendomsforv., egne bygg. kg:
1.1.
Energibruk f.komm. eiendomsforvaltn., egne bygg, fornybare kilder. kWh:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Fylkeskommunale energikostnader, konsern , Brutto driftsutgifter i alt, konsern , Folkemengde i alt ,

Valgt 1 av totalt 40

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAFK Landet , EAFKUO Landet uten Oslo , 0100 Østfold fylkeskommune ,

Valgt 0 av totalt 27

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000