Miljøforvaltning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09576: U1. Konsern - Klima og energi - grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 1999 - 2016

Henning Høie, Statistisk sentralbyrå
+47 97 68 92 12
24.03.2018 08:00
Kommunale energikostnader. 1000 kroner, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter i alt, konsern:
1000 Kroner
Samlet areal på formålsbyggene, konsern:
Kvadratmeter
Energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning , konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, kommunal eiendomsforvaltning, konsern:
1000 Kroner
Samlet areal på administrasjonslokaler, konsern:
Kvadratmeter
Energikostnader til administrasjonslokaler, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, administrasjonslokaler, konsern:
1000 Kroner
Samlet areal på førskolelokaler, konsern:
Kvadratmeter
Barn med barnehageplass i kommunale barnehager:
Personer
Energikostnader til førskolelokaler, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, førskolelokaler, konsern:
1000 Kroner
Samlet areal på skolelokaler, konsern:
Kvadratmeter
Antall elever i kommunale grunnskoler:
Personer
Energikostnader til skolelokaler, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, skolelokaler, konsern:
1000 Kroner
Samlet areal på institusjonslokaler, konsern:
Kvadratmeter
Beboere i institusjon i alt:
Beboere
Energikostnader til institusjonslokaler, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, institusjonslokaler, konsern:
1000 Kroner
Samlet areal på kommunale idrettsbygg, konsern:
Kvadratmeter
Energikostnader til kommunale idrettsbygg, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, kommunale idrettsbygg, konsern:
1000 Kroner
Samlet areal på kommunale kulturbygg, konsern:
Kvadratmeter
Energikostnader til kommunale kulturbygg, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, kommunale kulturbygg, konsern:
1000 Kroner
Antall lyspunkt langs kommunale veier og gater:
Antall
Antall lyspunkt langs riks- og fylkesveier som kommunen betaler for:
Antall
Bto. dr.utg. til gatebelysn. i 1000 kr langs komm. veier og gater:
1000 Kroner
Bto. dr.utg. til gatebelysn. i 1000 kr langs fylkes-/riksv , komm. ansvar:
1000 Kroner
Energikostnader, strøm, komm. eiendomsforv., konsern:
1000 Kroner
Energikostnader, fjernvarme, komm. eiendomsforv., konsern:
1000 Kroner
Energikostn., fyringsolje og -parafin, komm. eiendomsforv., konsern:
1000 Kroner
Energikostn, naturgass/fossile gasser, komm. eiendomsforv., konsern:
1000 Kroner
Energikostnader, bioenergi, komm. eiendomsforv., konsern:
1000 Kroner
Energikostn. fornybare energikilder, komm. eiendomsforv., konsern:
1000 Kroner
Energikostn. fossile energikilder, komm. eiendomsforv., konsern:
1000 Kroner
Husholdningsavfall i alt (justert for grovavfall og næringsavfall):
Tonn
Energiutnyttet avfall i alt:
Tonn
Levert til materialgjenvinning i alt:
Tonn
Antall årsinnbyggere:
Antall
Antall el-biler:
Antall
Ladepunkter for el-bil, i alt:
Antall
Folkemengde i alt:
Personer
Strømforbruk i adm.lokaler, egne bygg (f. 130). kWh:
kWh
Fjernvarmeforbruk i adm.lokaler, egne bygg (f. 130). kWh:
kWh
Oljeforbruk i adm.lokaler, egne bygg (f. 130). kWh:
kWh
Naturgassforbruk i adm.lokaler, egne bygg (f. 130). kWh:
kWh
Bioenergiforbruk i adm.lokaler, egne bygg (f. 130). kWh:
kWh
Strømforbruk i førskolelokaler, egne bygg (f. 221). kWh:
kWh
Fjernvarmeforbruk i førskolelokaler, egne bygg (f. 221). kWh:
kWh
Oljeforbruk i førskolelokaler, egne bygg (f. 221). kWh:
kWh
Naturgassforbruk i førskolelokaler, egne bygg (f. 221). kWh:
kWh
Bioenergiforbruk i førskolelokaler, egne bygg (f. 221). kWh:
kWh
Strømforbruk i skolelokaler, egne bygg (f. 222). kWh:
kWh
Fjernvarmeforbruk i skolelokaler, egne bygg (f. 222). kWh:
kWh
Oljeforbruk i skolelokaler, egne bygg (f. 222). kWh:
kWh
Naturgassforbruk i skolelokaler, egne bygg (f. 222). kWh:
kWh
Bioenergiforbruk i skolelokaler, egne bygg (f. 222). kWh:
kWh
Strømforbruk i institusjonslokaler, egne bygg (f. 261). kWh:
kWh
Fj.varmeforbruk i inst.lokaler, egne bygg (f. 261). kWh:
kWh
Oljeforbruk i institusjonslokaler, egne bygg (f. 261). kWh:
kWh
Naturgassforbruk i institusjonslokaler, egne bygg (f. 261). kWh:
kWh
Bioenergiforbruk i institusjonslokaler, egne bygg (f. 261). kWh:
kWh
Strømforbruk i komm. idrettsbygg, egne bygg (f. 381). kWh:
kWh
Fj.varmeforbruk i komm. idrettsbygg, egne bygg (f. 381). kWh:
kWh
Oljeforbruk i komm. idrettsbygg, egne bygg (f. 381). kWh:
kWh
Naturgassforbruk i komm. idrettsbygg, egne bygg (f. 381). kWh:
kWh
Bioenergiforbruk i komm. idrettsbygg, egne bygg (f. 381). kWh:
kWh
Strømforbruk i komm. kulturbygg, egne bygg (f. 386). kWh:
kWh
Fj.varmeforbruk i komm. kulturbygg, egne bygg (f. 386). kWh:
kWh
Oljeforbruk i komm. kulturbygg, egne bygg (f. 386). kWh:
kWh
Naturgassforbruk i komm. kulturbygg, egne bygg (f. 386). kWh:
kWh
Bioenergiforbruk i komm. kulturbygg, egne bygg (f. 386). kWh:
kWh
Samlet energibruk i adm.lokaler, egne bygg (f.130). kWh:
kWh
Samlet energibruk i komm. førskolelokaler (f.221). kWh:
kWh
Samlet energibruk i skolelokaler, egne bygg (f.222). kWh:
kWh
Samlet energibruk i institusjonslokaler, egne bygg (f.261). kWh:
kWh
Samlet energibruk i komm. idrettsbygg, egne bygg (f.381). kWh:
kWh
Samlet energibruk i komm. kulturbygg, egne bygg (f.386). kWh:
kWh
Strømforbruk i komm. eiendomsforv,egne bygg(f.130,221,222,261,381,386).kWh:
kWh
Fj.varmeforbruk i komm. eiendomsforv. (f.130,221,222,261,381,386).kWh:
kWh
Oljeforbruk i komm. eiendomsforv, egne bygg (f.130,221,222,261,381,386).kWh:
kWh
Naturgassforbruk i komm. eiendomsforv. (f.130,221,222,261,381,386).kWh:
kWh
Bioenergiforbruk i komm. eiendomsforv. (f.130,221,222,261,381,386).kWh:
kWh
Samlet energibruk i komm. eiend.forv., konsern, egne bygg. kWh:
kWh
Fornybarandel fjernvarmeforbruk:
?
Samlet CO2-utslipp fra energibruk i komm eiendomsforv., egne bygg. kg:
Kilo
Energibruk komm. eiendomsforvaltn., egne bygg, fornybare kilder. kWh:
kWh
Kommunale energikostnader. 1000 kroner, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter i alt, konsern:
1.1.
Samlet areal på formålsbyggene, konsern:
1.1.
Energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning , konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, kommunal eiendomsforvaltning, konsern:
1.1.
Samlet areal på administrasjonslokaler, konsern:
1.1.
Energikostnader til administrasjonslokaler, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, administrasjonslokaler, konsern:
1.1.
Samlet areal på førskolelokaler, konsern:
1.1.
Barn med barnehageplass i kommunale barnehager:
1.1.
Energikostnader til førskolelokaler, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, førskolelokaler, konsern:
1.1.
Samlet areal på skolelokaler, konsern:
1.1.
Antall elever i kommunale grunnskoler:
1.1.
Energikostnader til skolelokaler, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, skolelokaler, konsern:
1.1.
Samlet areal på institusjonslokaler, konsern:
1.1.
Beboere i institusjon i alt:
1.1.
Energikostnader til institusjonslokaler, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, institusjonslokaler, konsern:
1.1.
Samlet areal på kommunale idrettsbygg, konsern:
1.1.
Energikostnader til kommunale idrettsbygg, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, kommunale idrettsbygg, konsern:
1.1.
Samlet areal på kommunale kulturbygg, konsern:
1.1.
Energikostnader til kommunale kulturbygg, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, kommunale kulturbygg, konsern:
1.1.
Antall lyspunkt langs kommunale veier og gater:
1.1.
Antall lyspunkt langs riks- og fylkesveier som kommunen betaler for:
1.1.
Bto. dr.utg. til gatebelysn. i 1000 kr langs komm. veier og gater:
1.1.
Bto. dr.utg. til gatebelysn. i 1000 kr langs fylkes-/riksv , komm. ansvar:
1.1.
Energikostnader, strøm, komm. eiendomsforv., konsern:
1.1.
Energikostnader, fjernvarme, komm. eiendomsforv., konsern:
1.1.
Energikostn., fyringsolje og -parafin, komm. eiendomsforv., konsern:
1.1.
Energikostn, naturgass/fossile gasser, komm. eiendomsforv., konsern:
1.1.
Energikostnader, bioenergi, komm. eiendomsforv., konsern:
1.1.
Energikostn. fornybare energikilder, komm. eiendomsforv., konsern:
1.1.
Energikostn. fossile energikilder, komm. eiendomsforv., konsern:
1.1.
Husholdningsavfall i alt (justert for grovavfall og næringsavfall):
1.1.
Energiutnyttet avfall i alt:
1.1.
Levert til materialgjenvinning i alt:
1.1.
Antall årsinnbyggere:
1.1.
Antall el-biler:
1.1.
Ladepunkter for el-bil, i alt:
1.1.
Folkemengde i alt:
1.1.
Strømforbruk i adm.lokaler, egne bygg (f. 130). kWh:
1.1.
Fjernvarmeforbruk i adm.lokaler, egne bygg (f. 130). kWh:
1.1.
Oljeforbruk i adm.lokaler, egne bygg (f. 130). kWh:
1.1.
Naturgassforbruk i adm.lokaler, egne bygg (f. 130). kWh:
1.1.
Bioenergiforbruk i adm.lokaler, egne bygg (f. 130). kWh:
1.1.
Strømforbruk i førskolelokaler, egne bygg (f. 221). kWh:
1.1.
Fjernvarmeforbruk i førskolelokaler, egne bygg (f. 221). kWh:
1.1.
Oljeforbruk i førskolelokaler, egne bygg (f. 221). kWh:
1.1.
Naturgassforbruk i førskolelokaler, egne bygg (f. 221). kWh:
1.1.
Bioenergiforbruk i førskolelokaler, egne bygg (f. 221). kWh:
1.1.
Strømforbruk i skolelokaler, egne bygg (f. 222). kWh:
1.1.
Fjernvarmeforbruk i skolelokaler, egne bygg (f. 222). kWh:
1.1.
Oljeforbruk i skolelokaler, egne bygg (f. 222). kWh:
1.1.
Naturgassforbruk i skolelokaler, egne bygg (f. 222). kWh:
1.1.
Bioenergiforbruk i skolelokaler, egne bygg (f. 222). kWh:
1.1.
Strømforbruk i institusjonslokaler, egne bygg (f. 261). kWh:
1.1.
Fj.varmeforbruk i inst.lokaler, egne bygg (f. 261). kWh:
1.1.
Oljeforbruk i institusjonslokaler, egne bygg (f. 261). kWh:
1.1.
Naturgassforbruk i institusjonslokaler, egne bygg (f. 261). kWh:
1.1.
Bioenergiforbruk i institusjonslokaler, egne bygg (f. 261). kWh:
1.1.
Strømforbruk i komm. idrettsbygg, egne bygg (f. 381). kWh:
1.1.
Fj.varmeforbruk i komm. idrettsbygg, egne bygg (f. 381). kWh:
1.1.
Oljeforbruk i komm. idrettsbygg, egne bygg (f. 381). kWh:
1.1.
Naturgassforbruk i komm. idrettsbygg, egne bygg (f. 381). kWh:
1.1.
Bioenergiforbruk i komm. idrettsbygg, egne bygg (f. 381). kWh:
1.1.
Strømforbruk i komm. kulturbygg, egne bygg (f. 386). kWh:
1.1.
Fj.varmeforbruk i komm. kulturbygg, egne bygg (f. 386). kWh:
1.1.
Oljeforbruk i komm. kulturbygg, egne bygg (f. 386). kWh:
1.1.
Naturgassforbruk i komm. kulturbygg, egne bygg (f. 386). kWh:
1.1.
Bioenergiforbruk i komm. kulturbygg, egne bygg (f. 386). kWh:
1.1.
Samlet energibruk i adm.lokaler, egne bygg (f.130). kWh:
1.1.
Samlet energibruk i komm. førskolelokaler (f.221). kWh:
1.1.
Samlet energibruk i skolelokaler, egne bygg (f.222). kWh:
1.1.
Samlet energibruk i institusjonslokaler, egne bygg (f.261). kWh:
1.1.
Samlet energibruk i komm. idrettsbygg, egne bygg (f.381). kWh:
1.1.
Samlet energibruk i komm. kulturbygg, egne bygg (f.386). kWh:
1.1.
Strømforbruk i komm. eiendomsforv,egne bygg(f.130,221,222,261,381,386).kWh:
1.1.
Fj.varmeforbruk i komm. eiendomsforv. (f.130,221,222,261,381,386).kWh:
1.1.
Oljeforbruk i komm. eiendomsforv, egne bygg (f.130,221,222,261,381,386).kWh:
1.1.
Naturgassforbruk i komm. eiendomsforv. (f.130,221,222,261,381,386).kWh:
1.1.
Bioenergiforbruk i komm. eiendomsforv. (f.130,221,222,261,381,386).kWh:
1.1.
Samlet energibruk i komm. eiend.forv., konsern, egne bygg. kWh:
1.1.
Fornybarandel fjernvarmeforbruk:
1.1.
Samlet CO2-utslipp fra energibruk i komm eiendomsforv., egne bygg. kg:
1.1.
Energibruk komm. eiendomsforvaltn., egne bygg, fornybare kilder. kWh:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Kommunale energikostnader. 1000 kroner, konsern , Brutto driftsutgifter i alt, konsern , Samlet areal på formålsbyggene, konsern ,

Valgt 1 av totalt 89

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000