09576: U1. Konsern - Klima og energi - grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 1999 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 89 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
24.03.2018
Kontakt
Henning Høie, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 349
hei@ssb.no

Måleenhet
Kommunale energikostnader. 1000 kroner, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter i alt, konsern:
1000 Kroner
Samlet areal på formålsbyggene, konsern:
Kvadratmeter
Energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning , konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, kommunal eiendomsforvaltning, konsern:
1000 Kroner
Samlet areal på administrasjonslokaler, konsern:
Kvadratmeter
Energikostnader til administrasjonslokaler, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, administrasjonslokaler, konsern:
1000 Kroner
Samlet areal på førskolelokaler, konsern:
Kvadratmeter
Barn med barnehageplass i kommunale barnehager:
Personer
Energikostnader til førskolelokaler, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, førskolelokaler, konsern:
1000 Kroner
Samlet areal på skolelokaler, konsern:
Kvadratmeter
Antall elever i kommunale grunnskoler:
Personer
Energikostnader til skolelokaler, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, skolelokaler, konsern:
1000 Kroner
Samlet areal på institusjonslokaler, konsern:
Kvadratmeter
Beboere i institusjon i alt:
Beboere
Energikostnader til institusjonslokaler, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, institusjonslokaler, konsern:
1000 Kroner
Samlet areal på kommunale idrettsbygg, konsern:
Kvadratmeter
Energikostnader til kommunale idrettsbygg, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, kommunale idrettsbygg, konsern:
1000 Kroner
Samlet areal på kommunale kulturbygg, konsern:
Kvadratmeter
Energikostnader til kommunale kulturbygg, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, kommunale kulturbygg, konsern:
1000 Kroner
Antall lyspunkt langs kommunale veier og gater:
Antall
Antall lyspunkt langs riks- og fylkesveier som kommunen betaler for:
Antall
Bto. dr.utg. til gatebelysn. i 1000 kr langs komm. veier og gater:
1000 Kroner
Bto. dr.utg. til gatebelysn. i 1000 kr langs fylkes-/riksv , komm. ansvar:
1000 Kroner
Energikostnader, strøm, komm. eiendomsforv., konsern:
1000 Kroner
Energikostnader, fjernvarme, komm. eiendomsforv., konsern:
1000 Kroner
Energikostn., fyringsolje og -parafin, komm. eiendomsforv., konsern:
1000 Kroner
Energikostn, naturgass/fossile gasser, komm. eiendomsforv., konsern:
1000 Kroner
Energikostnader, bioenergi, komm. eiendomsforv., konsern:
1000 Kroner
Energikostn. fornybare energikilder, komm. eiendomsforv., konsern:
1000 Kroner
Energikostn. fossile energikilder, komm. eiendomsforv., konsern:
1000 Kroner
Husholdningsavfall i alt (justert for grovavfall og næringsavfall):
Tonn
Energiutnyttet avfall i alt:
Tonn
Levert til materialgjenvinning i alt:
Tonn
Antall årsinnbyggere:
Antall
Antall el-biler:
Antall
Ladepunkter for el-bil, i alt:
Antall
Folkemengde i alt:
Personer
Strømforbruk i adm.lokaler, egne bygg (f. 130). kWh:
kWh
Fjernvarmeforbruk i adm.lokaler, egne bygg (f. 130). kWh:
kWh
Oljeforbruk i adm.lokaler, egne bygg (f. 130). kWh:
kWh
Naturgassforbruk i adm.lokaler, egne bygg (f. 130). kWh:
kWh
Bioenergiforbruk i adm.lokaler, egne bygg (f. 130). kWh:
kWh
Strømforbruk i førskolelokaler, egne bygg (f. 221). kWh:
kWh
Fjernvarmeforbruk i førskolelokaler, egne bygg (f. 221). kWh:
kWh
Oljeforbruk i førskolelokaler, egne bygg (f. 221). kWh:
kWh
Naturgassforbruk i førskolelokaler, egne bygg (f. 221). kWh:
kWh
Bioenergiforbruk i førskolelokaler, egne bygg (f. 221). kWh:
kWh
Strømforbruk i skolelokaler, egne bygg (f. 222). kWh:
kWh
Fjernvarmeforbruk i skolelokaler, egne bygg (f. 222). kWh:
kWh
Oljeforbruk i skolelokaler, egne bygg (f. 222). kWh:
kWh
Naturgassforbruk i skolelokaler, egne bygg (f. 222). kWh:
kWh
Bioenergiforbruk i skolelokaler, egne bygg (f. 222). kWh:
kWh
Strømforbruk i institusjonslokaler, egne bygg (f. 261). kWh:
kWh
Fj.varmeforbruk i inst.lokaler, egne bygg (f. 261). kWh:
kWh
Oljeforbruk i institusjonslokaler, egne bygg (f. 261). kWh:
kWh
Naturgassforbruk i institusjonslokaler, egne bygg (f. 261). kWh:
kWh
Bioenergiforbruk i institusjonslokaler, egne bygg (f. 261). kWh:
kWh
Strømforbruk i komm. idrettsbygg, egne bygg (f. 381). kWh:
kWh
Fj.varmeforbruk i komm. idrettsbygg, egne bygg (f. 381). kWh:
kWh
Oljeforbruk i komm. idrettsbygg, egne bygg (f. 381). kWh:
kWh
Naturgassforbruk i komm. idrettsbygg, egne bygg (f. 381). kWh:
kWh
Bioenergiforbruk i komm. idrettsbygg, egne bygg (f. 381). kWh:
kWh
Strømforbruk i komm. kulturbygg, egne bygg (f. 386). kWh:
kWh
Fj.varmeforbruk i komm. kulturbygg, egne bygg (f. 386). kWh:
kWh
Oljeforbruk i komm. kulturbygg, egne bygg (f. 386). kWh:
kWh
Naturgassforbruk i komm. kulturbygg, egne bygg (f. 386). kWh:
kWh
Bioenergiforbruk i komm. kulturbygg, egne bygg (f. 386). kWh:
kWh
Samlet energibruk i adm.lokaler, egne bygg (f.130). kWh:
kWh
Samlet energibruk i komm. førskolelokaler (f.221). kWh:
kWh
Samlet energibruk i skolelokaler, egne bygg (f.222). kWh:
kWh
Samlet energibruk i institusjonslokaler, egne bygg (f.261). kWh:
kWh
Samlet energibruk i komm. idrettsbygg, egne bygg (f.381). kWh:
kWh
Samlet energibruk i komm. kulturbygg, egne bygg (f.386). kWh:
kWh
Strømforbruk i komm. eiendomsforv,egne bygg(f.130,221,222,261,381,386).kWh:
kWh
Fj.varmeforbruk i komm. eiendomsforv. (f.130,221,222,261,381,386).kWh:
kWh
Oljeforbruk i komm. eiendomsforv, egne bygg (f.130,221,222,261,381,386).kWh:
kWh
Naturgassforbruk i komm. eiendomsforv. (f.130,221,222,261,381,386).kWh:
kWh
Bioenergiforbruk i komm. eiendomsforv. (f.130,221,222,261,381,386).kWh:
kWh
Samlet energibruk i komm. eiend.forv., konsern, egne bygg. kWh:
kWh
Fornybarandel fjernvarmeforbruk:
?
Samlet CO2-utslipp fra energibruk i komm eiendomsforv., egne bygg. kg:
Kilo
Energibruk komm. eiendomsforvaltn., egne bygg, fornybare kilder. kWh:
kWh
Referansetid
Kommunale energikostnader. 1000 kroner, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter i alt, konsern:
1.1.
Samlet areal på formålsbyggene, konsern:
1.1.
Energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning , konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, kommunal eiendomsforvaltning, konsern:
1.1.
Samlet areal på administrasjonslokaler, konsern:
1.1.
Energikostnader til administrasjonslokaler, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, administrasjonslokaler, konsern:
1.1.
Samlet areal på førskolelokaler, konsern:
1.1.
Barn med barnehageplass i kommunale barnehager:
1.1.
Energikostnader til førskolelokaler, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, førskolelokaler, konsern:
1.1.
Samlet areal på skolelokaler, konsern:
1.1.
Antall elever i kommunale grunnskoler:
1.1.
Energikostnader til skolelokaler, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, skolelokaler, konsern:
1.1.
Samlet areal på institusjonslokaler, konsern:
1.1.
Beboere i institusjon i alt:
1.1.
Energikostnader til institusjonslokaler, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, institusjonslokaler, konsern:
1.1.
Samlet areal på kommunale idrettsbygg, konsern:
1.1.
Energikostnader til kommunale idrettsbygg, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, kommunale idrettsbygg, konsern:
1.1.
Samlet areal på kommunale kulturbygg, konsern:
1.1.
Energikostnader til kommunale kulturbygg, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, kommunale kulturbygg, konsern:
1.1.
Antall lyspunkt langs kommunale veier og gater:
1.1.
Antall lyspunkt langs riks- og fylkesveier som kommunen betaler for:
1.1.
Bto. dr.utg. til gatebelysn. i 1000 kr langs komm. veier og gater:
1.1.
Bto. dr.utg. til gatebelysn. i 1000 kr langs fylkes-/riksv , komm. ansvar:
1.1.
Energikostnader, strøm, komm. eiendomsforv., konsern:
1.1.
Energikostnader, fjernvarme, komm. eiendomsforv., konsern:
1.1.
Energikostn., fyringsolje og -parafin, komm. eiendomsforv., konsern:
1.1.
Energikostn, naturgass/fossile gasser, komm. eiendomsforv., konsern:
1.1.
Energikostnader, bioenergi, komm. eiendomsforv., konsern:
1.1.
Energikostn. fornybare energikilder, komm. eiendomsforv., konsern:
1.1.
Energikostn. fossile energikilder, komm. eiendomsforv., konsern:
1.1.
Husholdningsavfall i alt (justert for grovavfall og næringsavfall):
1.1.
Energiutnyttet avfall i alt:
1.1.
Levert til materialgjenvinning i alt:
1.1.
Antall årsinnbyggere:
1.1.
Antall el-biler:
1.1.
Ladepunkter for el-bil, i alt:
1.1.
Folkemengde i alt:
1.1.
Strømforbruk i adm.lokaler, egne bygg (f. 130). kWh:
1.1.
Fjernvarmeforbruk i adm.lokaler, egne bygg (f. 130). kWh:
1.1.
Oljeforbruk i adm.lokaler, egne bygg (f. 130). kWh:
1.1.
Naturgassforbruk i adm.lokaler, egne bygg (f. 130). kWh:
1.1.
Bioenergiforbruk i adm.lokaler, egne bygg (f. 130). kWh:
1.1.
Strømforbruk i førskolelokaler, egne bygg (f. 221). kWh:
1.1.
Fjernvarmeforbruk i førskolelokaler, egne bygg (f. 221). kWh:
1.1.
Oljeforbruk i førskolelokaler, egne bygg (f. 221). kWh:
1.1.
Naturgassforbruk i førskolelokaler, egne bygg (f. 221). kWh:
1.1.
Bioenergiforbruk i førskolelokaler, egne bygg (f. 221). kWh:
1.1.
Strømforbruk i skolelokaler, egne bygg (f. 222). kWh:
1.1.
Fjernvarmeforbruk i skolelokaler, egne bygg (f. 222). kWh:
1.1.
Oljeforbruk i skolelokaler, egne bygg (f. 222). kWh:
1.1.
Naturgassforbruk i skolelokaler, egne bygg (f. 222). kWh:
1.1.
Bioenergiforbruk i skolelokaler, egne bygg (f. 222). kWh:
1.1.
Strømforbruk i institusjonslokaler, egne bygg (f. 261). kWh:
1.1.
Fj.varmeforbruk i inst.lokaler, egne bygg (f. 261). kWh:
1.1.
Oljeforbruk i institusjonslokaler, egne bygg (f. 261). kWh:
1.1.
Naturgassforbruk i institusjonslokaler, egne bygg (f. 261). kWh:
1.1.
Bioenergiforbruk i institusjonslokaler, egne bygg (f. 261). kWh:
1.1.
Strømforbruk i komm. idrettsbygg, egne bygg (f. 381). kWh:
1.1.
Fj.varmeforbruk i komm. idrettsbygg, egne bygg (f. 381). kWh:
1.1.
Oljeforbruk i komm. idrettsbygg, egne bygg (f. 381). kWh:
1.1.
Naturgassforbruk i komm. idrettsbygg, egne bygg (f. 381). kWh:
1.1.
Bioenergiforbruk i komm. idrettsbygg, egne bygg (f. 381). kWh:
1.1.
Strømforbruk i komm. kulturbygg, egne bygg (f. 386). kWh:
1.1.
Fj.varmeforbruk i komm. kulturbygg, egne bygg (f. 386). kWh:
1.1.
Oljeforbruk i komm. kulturbygg, egne bygg (f. 386). kWh:
1.1.
Naturgassforbruk i komm. kulturbygg, egne bygg (f. 386). kWh:
1.1.
Bioenergiforbruk i komm. kulturbygg, egne bygg (f. 386). kWh:
1.1.
Samlet energibruk i adm.lokaler, egne bygg (f.130). kWh:
1.1.
Samlet energibruk i komm. førskolelokaler (f.221). kWh:
1.1.
Samlet energibruk i skolelokaler, egne bygg (f.222). kWh:
1.1.
Samlet energibruk i institusjonslokaler, egne bygg (f.261). kWh:
1.1.
Samlet energibruk i komm. idrettsbygg, egne bygg (f.381). kWh:
1.1.
Samlet energibruk i komm. kulturbygg, egne bygg (f.386). kWh:
1.1.
Strømforbruk i komm. eiendomsforv,egne bygg(f.130,221,222,261,381,386).kWh:
1.1.
Fj.varmeforbruk i komm. eiendomsforv. (f.130,221,222,261,381,386).kWh:
1.1.
Oljeforbruk i komm. eiendomsforv, egne bygg (f.130,221,222,261,381,386).kWh:
1.1.
Naturgassforbruk i komm. eiendomsforv. (f.130,221,222,261,381,386).kWh:
1.1.
Bioenergiforbruk i komm. eiendomsforv. (f.130,221,222,261,381,386).kWh:
1.1.
Samlet energibruk i komm. eiend.forv., konsern, egne bygg. kWh:
1.1.
Fornybarandel fjernvarmeforbruk:
1.1.
Samlet CO2-utslipp fra energibruk i komm eiendomsforv., egne bygg. kg:
1.1.
Energibruk komm. eiendomsforvaltn., egne bygg, fornybare kilder. kWh:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken