09575: U1. Konsern - Klima og energi - nøkkeltall (F) (avslutta serie) 2008 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 25 Valgte

Søk

region

Totalt 27 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Henning Høie, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 349
hei@ssb.no

Måleenhet
Fylkeskommunale energikostnader per innbygger, konsern:
Kroner
Andel energikostnader av fylkeskommunens samlede brutto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Herav energikostnader for fylkeskommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Herav energikostnader til administrasjonslokaler per kvadratmeter, administrasjonslokaler, konsern:
Kroner
Herav energikostnader til skolelokaler per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Energikostnader til skolelokaler per elev i videregående skoler:
Kroner
Andel av energikostnader i fylkeskomm. eiendomsforv. brukt på fornybare energikilder, konsern:
Prosent
Andel av energikostnader i fylkeskomm. eiendomsforv. brukt på strøm, konsern:
Prosent
Andel av energikostnader i fylkeskomm. eiendomsforv. brukt på fyringolje/parafin, konsern:
Prosent
Andel av energikostnader i fylkeskomm. eiendomsforv. brukt på fjernvarme, konsern:
Prosent
Andel av energikostnader i fylkeskomm. eiendomsforv. brukt på fossile gasser, konsern:
Prosent
Andel av energikostnader i fylkeskomm. eiendomsforv. brukt på bioenergi, konsern:
Prosent
Finnes plan for klima/energi:
Ja/nei
Samlet energibruk i f.komm. eiendomsforvaltn. egne bygg, per m2, konsern:
kWh
Samlet energibruk i adm.lokaler, egne bygg, per m2, konsern:
kWh
Samlet energibruk i f.komm. skolelokaler, egne bygg, per m2, konsern:
kWh
Samlet energibruk i adm.lokaler, egne bygg, konsern, per avtalt årsverk adm:
kWh
Samlet energibruk i f.komm. skolelokaler, konsern, per elev i f.komm. skole:
kWh
Andel strømforbruk av samlet energibruk i fylkeskomm. eiendomsforv., egne bygg, konsern:
Prosent
Andel fjernvarmeforbruk av samlet energibruk i fylkeskomm. eiendomsforv., egne bygg, konsern:
Prosent
Andel oljeforbruk av samlet energibruk i fylkeskomm. eiendomsforv., egne bygg, konsern:
Prosent
Andel naturgassforbruk av samlet energibruk i fylkeskomm. eiendomsforv., egne bygg, konsern:
Prosent
Andel bioenergibruk av samlet energibruk i fylkeskomm. eiendomsforv., egne bygg, konsern:
Prosent
CO2-utslipp fra energibruk i f.komm. eiendomsforvaltn., egne bygg, konsern:
g/kWh
Andel fornybar energi av samlet energibruk i f.komm. eiendomsforv., egne bygg, konsern:
Prosent
Referansetid
Fylkeskommunale energikostnader per innbygger, konsern:
1.1.
Andel energikostnader av fylkeskommunens samlede brutto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Herav energikostnader for fylkeskommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Herav energikostnader til administrasjonslokaler per kvadratmeter, administrasjonslokaler, konsern:
1.1.
Herav energikostnader til skolelokaler per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Energikostnader til skolelokaler per elev i videregående skoler:
1.1.
Andel av energikostnader i fylkeskomm. eiendomsforv. brukt på fornybare energikilder, konsern:
1.1.
Andel av energikostnader i fylkeskomm. eiendomsforv. brukt på strøm, konsern:
1.1.
Andel av energikostnader i fylkeskomm. eiendomsforv. brukt på fyringolje/parafin, konsern:
1.1.
Andel av energikostnader i fylkeskomm. eiendomsforv. brukt på fjernvarme, konsern:
1.1.
Andel av energikostnader i fylkeskomm. eiendomsforv. brukt på fossile gasser, konsern:
1.1.
Andel av energikostnader i fylkeskomm. eiendomsforv. brukt på bioenergi, konsern:
1.1.
Finnes plan for klima/energi:
1.1.
Samlet energibruk i f.komm. eiendomsforvaltn. egne bygg, per m2, konsern:
1.1.
Samlet energibruk i adm.lokaler, egne bygg, per m2, konsern:
1.1.
Samlet energibruk i f.komm. skolelokaler, egne bygg, per m2, konsern:
1.1.
Samlet energibruk i adm.lokaler, egne bygg, konsern, per avtalt årsverk adm:
1.1.
Samlet energibruk i f.komm. skolelokaler, konsern, per elev i f.komm. skole:
1.1.
Andel strømforbruk av samlet energibruk i fylkeskomm. eiendomsforv., egne bygg, konsern:
1.1.
Andel fjernvarmeforbruk av samlet energibruk i fylkeskomm. eiendomsforv., egne bygg, konsern:
1.1.
Andel oljeforbruk av samlet energibruk i fylkeskomm. eiendomsforv., egne bygg, konsern:
1.1.
Andel naturgassforbruk av samlet energibruk i fylkeskomm. eiendomsforv., egne bygg, konsern:
1.1.
Andel bioenergibruk av samlet energibruk i fylkeskomm. eiendomsforv., egne bygg, konsern:
1.1.
CO2-utslipp fra energibruk i f.komm. eiendomsforvaltn., egne bygg, konsern:
1.1.
Andel fornybar energi av samlet energibruk i f.komm. eiendomsforv., egne bygg, konsern:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken