Miljøforvaltning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09575: U1. Konsern - Klima og energi - nøkkeltall (F) (avslutta serie) 2008 - 2016

Henning Høie, Statistisk sentralbyrå
+47 97 68 92 12
15.03.2018 08:00
Fylkeskommunale energikostnader per innbygger, konsern:
Kroner
Andel energikostnader av fylkeskommunens samlede brutto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Herav energikostnader for fylkeskommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Herav energikostnader til administrasjonslokaler per kvadratmeter, administrasjonslokaler, konsern:
Kroner
Herav energikostnader til skolelokaler per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Energikostnader til skolelokaler per elev i videregående skoler:
Kroner
Andel av energikostnader i fylkeskomm. eiendomsforv. brukt på fornybare energikilder, konsern:
Prosent
Andel av energikostnader i fylkeskomm. eiendomsforv. brukt på strøm, konsern:
Prosent
Andel av energikostnader i fylkeskomm. eiendomsforv. brukt på fyringolje/parafin, konsern:
Prosent
Andel av energikostnader i fylkeskomm. eiendomsforv. brukt på fjernvarme, konsern:
Prosent
Andel av energikostnader i fylkeskomm. eiendomsforv. brukt på fossile gasser, konsern:
Prosent
Andel av energikostnader i fylkeskomm. eiendomsforv. brukt på bioenergi, konsern:
Prosent
Finnes plan for klima/energi:
Ja/nei
Samlet energibruk i f.komm. eiendomsforvaltn. egne bygg, per m2, konsern:
kWh
Samlet energibruk i adm.lokaler, egne bygg, per m2, konsern:
kWh
Samlet energibruk i f.komm. skolelokaler, egne bygg, per m2, konsern:
kWh
Samlet energibruk i adm.lokaler, egne bygg, konsern, per avtalt årsverk adm:
kWh
Samlet energibruk i f.komm. skolelokaler, konsern, per elev i f.komm. skole:
kWh
Andel strømforbruk av samlet energibruk i fylkeskomm. eiendomsforv., egne bygg, konsern:
Prosent
Andel fjernvarmeforbruk av samlet energibruk i fylkeskomm. eiendomsforv., egne bygg, konsern:
Prosent
Andel oljeforbruk av samlet energibruk i fylkeskomm. eiendomsforv., egne bygg, konsern:
Prosent
Andel naturgassforbruk av samlet energibruk i fylkeskomm. eiendomsforv., egne bygg, konsern:
Prosent
Andel bioenergibruk av samlet energibruk i fylkeskomm. eiendomsforv., egne bygg, konsern:
Prosent
CO2-utslipp fra energibruk i f.komm. eiendomsforvaltn., egne bygg, konsern:
g/kWh
Andel fornybar energi av samlet energibruk i f.komm. eiendomsforv., egne bygg, konsern:
Prosent
Fylkeskommunale energikostnader per innbygger, konsern:
1.1.
Andel energikostnader av fylkeskommunens samlede brutto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Herav energikostnader for fylkeskommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Herav energikostnader til administrasjonslokaler per kvadratmeter, administrasjonslokaler, konsern:
1.1.
Herav energikostnader til skolelokaler per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Energikostnader til skolelokaler per elev i videregående skoler:
1.1.
Andel av energikostnader i fylkeskomm. eiendomsforv. brukt på fornybare energikilder, konsern:
1.1.
Andel av energikostnader i fylkeskomm. eiendomsforv. brukt på strøm, konsern:
1.1.
Andel av energikostnader i fylkeskomm. eiendomsforv. brukt på fyringolje/parafin, konsern:
1.1.
Andel av energikostnader i fylkeskomm. eiendomsforv. brukt på fjernvarme, konsern:
1.1.
Andel av energikostnader i fylkeskomm. eiendomsforv. brukt på fossile gasser, konsern:
1.1.
Andel av energikostnader i fylkeskomm. eiendomsforv. brukt på bioenergi, konsern:
1.1.
Finnes plan for klima/energi:
1.1.
Samlet energibruk i f.komm. eiendomsforvaltn. egne bygg, per m2, konsern:
1.1.
Samlet energibruk i adm.lokaler, egne bygg, per m2, konsern:
1.1.
Samlet energibruk i f.komm. skolelokaler, egne bygg, per m2, konsern:
1.1.
Samlet energibruk i adm.lokaler, egne bygg, konsern, per avtalt årsverk adm:
1.1.
Samlet energibruk i f.komm. skolelokaler, konsern, per elev i f.komm. skole:
1.1.
Andel strømforbruk av samlet energibruk i fylkeskomm. eiendomsforv., egne bygg, konsern:
1.1.
Andel fjernvarmeforbruk av samlet energibruk i fylkeskomm. eiendomsforv., egne bygg, konsern:
1.1.
Andel oljeforbruk av samlet energibruk i fylkeskomm. eiendomsforv., egne bygg, konsern:
1.1.
Andel naturgassforbruk av samlet energibruk i fylkeskomm. eiendomsforv., egne bygg, konsern:
1.1.
Andel bioenergibruk av samlet energibruk i fylkeskomm. eiendomsforv., egne bygg, konsern:
1.1.
CO2-utslipp fra energibruk i f.komm. eiendomsforvaltn., egne bygg, konsern:
1.1.
Andel fornybar energi av samlet energibruk i f.komm. eiendomsforv., egne bygg, konsern:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Fylkeskommunale energikostnader per innbygger, konsern , Andel energikostnader av fylkeskommunens samlede brutto driftsutgifter, konsern , Herav energikostnader for fylkeskommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter, konsern ,

Valgt 1 av totalt 25

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 9

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAFK Landet , EAFKUO Landet uten Oslo , 0100 Østfold fylkeskommune ,

Valgt 0 av totalt 27

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000