Miljøforvaltning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09574: U1. Konsern - Klima og energi - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 2000 - 2016

Henning Høie, Statistisk sentralbyrå
+47 97 68 92 12
24.03.2018 08:00
Kommunale energikostnader, per innbygger, konsern:
Kroner
Andel energikostnader i prosent av kommunens samlede brutto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Herav energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Herav energikostnader til administrasjonslokaler per kvadratmeter, administrasjonslokaler, konsern:
Kroner
Herav energikostnader til førskolelokaler per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Energikostnader til førskolelokaler per barn i kommunale barnehager, konsern:
Kroner
Herav energikostnader til skolelokaler per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Energikostnader til skolelokaler per elev i grunnskolen, konsern:
Kroner
Herav energikostnader til institusjonslokaler per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Energikostnader til institusjonslokaler per beboer, konsern:
Kroner
Herav energikostnader til kommunale kulturbygg per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Energikostnader til kommunale kulturbygg i prosent av brutto driftsutgifter til kommunale kulturbygg, konsern:
Prosent
Andel av energikostnader i komm. eiendomsforv. brukt på fornybare energikilder, konsern:
Prosent
Andel av energikostnader i komm. eiendomsforv. brukt på strøm, konsern:
Prosent
Andel av energikostnader i komm. eiendomsforv. brukt på fjernvarme, konsern:
Prosent
Andel av energikostnader i komm. eiendomsforv. brukt på fyringsolje og -parafin, konsern:
Prosent
Andel av energikostnader i komm. eiendomsforv. brukt på fossile gasser, konsern:
Prosent
Andel av energikostnader i komm. eiendomsforv. brukt på bioenergi, konsern:
Prosent
Bto.dr.utg. i kr til gatebelysning pr. lyspunkt, kommunal vei og gate, konsern:
Kroner
Bto. dr.utg. i kr til gatebelysn. pr. lyspunkt langs fylkes-/riksvei som kommunen betaler for:
Kroner
Husholdningsavfall per årsinnbygger (kommune):
Kilo
Andel husholdningsavfall sendt til energiutnyttelse:
Prosent
Andel levert til materialgjenvinning inklusiv biologisk behandling:
Prosent
Antall innbyggere per personbil:
Antall
Andel el-biler:
Prosent
Antall innbyggere per el-bil:
Antall
Antall innbyggere per ladepunkt for el-bil:
Antall
Samlet energibruk i kommunal eiendomsforv., egne bygg, per m2, konsern:
kWh
Samlet energibruk i adm.lokaler, egne bygg, per m2, konsern:
kWh
Samlet energibruk i komm. førskolelokaler, egne bygg, konsern, per barn i komm. barnehage:
kWh
Samlet energibruk i komm. førskolelokaler, egne bygg, per m2, konsern:
kWh
Samlet energibruk i komm. skolelokaler, egne bygg, konsern, per elev i komm. skole:
kWh
Samlet energibruk i komm. skolelokaler, egne bygg, per m2, konsern:
kWh
Samlet energibruk i komm. institusjonslokaler, egne bygg, konsern, per beboer i institusjon:
kWh
Samlet energibruk i komm. institusjonslokaler, egne bygg, per m2, konsern:
kWh
Andel strømforbruk av samlet energibruk i komm. eiendomsforv., egne bygg, konsern:
Prosent
Andel fjernvarmeforbruk av samlet energibruk i komm. eiendomsforv., egne bygg, konsern:
Prosent
Andel oljeforbruk av samlet energibruk i komm. eiendomsforv., egne bygg, konsern:
Prosent
Andel naturgassforbruk av samlet energibruk i komm. eiendomsforv., egne bygg, konsern:
Prosent
Andel bioenergiforbruk av samlet energibruk i komm. eiendomsforv., egne bygg, konsern:
Prosent
Andel fornybar energi av samlet energibruk i kommunal eiendomsforv., egne bygg, konsern:
Prosent
CO2-utslipp fra energibruk i komm. eiendomsforvaltn., egne bygg:
g/kWh
Kommunale energikostnader, per innbygger, konsern:
1.1.
Andel energikostnader i prosent av kommunens samlede brutto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Herav energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Herav energikostnader til administrasjonslokaler per kvadratmeter, administrasjonslokaler, konsern:
1.1.
Herav energikostnader til førskolelokaler per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Energikostnader til førskolelokaler per barn i kommunale barnehager, konsern:
1.1.
Herav energikostnader til skolelokaler per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Energikostnader til skolelokaler per elev i grunnskolen, konsern:
1.1.
Herav energikostnader til institusjonslokaler per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Energikostnader til institusjonslokaler per beboer, konsern:
1.1.
Herav energikostnader til kommunale kulturbygg per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Energikostnader til kommunale kulturbygg i prosent av brutto driftsutgifter til kommunale kulturbygg, konsern:
1.1.
Andel av energikostnader i komm. eiendomsforv. brukt på fornybare energikilder, konsern:
1.1.
Andel av energikostnader i komm. eiendomsforv. brukt på strøm, konsern:
1.1.
Andel av energikostnader i komm. eiendomsforv. brukt på fjernvarme, konsern:
1.1.
Andel av energikostnader i komm. eiendomsforv. brukt på fyringsolje og -parafin, konsern:
1.1.
Andel av energikostnader i komm. eiendomsforv. brukt på fossile gasser, konsern:
1.1.
Andel av energikostnader i komm. eiendomsforv. brukt på bioenergi, konsern:
1.1.
Bto.dr.utg. i kr til gatebelysning pr. lyspunkt, kommunal vei og gate, konsern:
1.1.
Bto. dr.utg. i kr til gatebelysn. pr. lyspunkt langs fylkes-/riksvei som kommunen betaler for:
1.1.
Husholdningsavfall per årsinnbygger (kommune):
1.1.
Andel husholdningsavfall sendt til energiutnyttelse:
1.1.
Andel levert til materialgjenvinning inklusiv biologisk behandling:
1.1.
Antall innbyggere per personbil:
1.1.
Andel el-biler:
1.1.
Antall innbyggere per el-bil:
1.1.
Antall innbyggere per ladepunkt for el-bil:
1.1.
Samlet energibruk i kommunal eiendomsforv., egne bygg, per m2, konsern:
1.1.
Samlet energibruk i adm.lokaler, egne bygg, per m2, konsern:
1.1.
Samlet energibruk i komm. førskolelokaler, egne bygg, konsern, per barn i komm. barnehage:
1.1.
Samlet energibruk i komm. førskolelokaler, egne bygg, per m2, konsern:
1.1.
Samlet energibruk i komm. skolelokaler, egne bygg, konsern, per elev i komm. skole:
1.1.
Samlet energibruk i komm. skolelokaler, egne bygg, per m2, konsern:
1.1.
Samlet energibruk i komm. institusjonslokaler, egne bygg, konsern, per beboer i institusjon:
1.1.
Samlet energibruk i komm. institusjonslokaler, egne bygg, per m2, konsern:
1.1.
Andel strømforbruk av samlet energibruk i komm. eiendomsforv., egne bygg, konsern:
1.1.
Andel fjernvarmeforbruk av samlet energibruk i komm. eiendomsforv., egne bygg, konsern:
1.1.
Andel oljeforbruk av samlet energibruk i komm. eiendomsforv., egne bygg, konsern:
1.1.
Andel naturgassforbruk av samlet energibruk i komm. eiendomsforv., egne bygg, konsern:
1.1.
Andel bioenergiforbruk av samlet energibruk i komm. eiendomsforv., egne bygg, konsern:
1.1.
Andel fornybar energi av samlet energibruk i kommunal eiendomsforv., egne bygg, konsern:
1.1.
CO2-utslipp fra energibruk i komm. eiendomsforvaltn., egne bygg:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Kommunale energikostnader, per innbygger, konsern , Andel energikostnader i prosent av kommunens samlede brutto driftsutgifter, konsern , Herav energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter, konsern ,

Valgt 1 av totalt 42

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000 , 2001 , 2002 ,

Valgt 1 av totalt 17

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Definisjoner av variabler og verdier

Data for de kommunale tjenestene i Longyearbyen publiseres f.o.m. 2014, for Longyearbyen benyttes innbyggertall for fjoråret som foreløpige tall til publiseringene i mars. Data for Longyearbyen inngår ikke i snitt for grupper, fylker og landet.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.