09574: U1. Konsern - Klima og energi - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 2000 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 42 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
24.03.2018
Kontakt
Henning Høie, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 349
hei@ssb.no

Måleenhet
Kommunale energikostnader, per innbygger, konsern:
Kroner
Andel energikostnader i prosent av kommunens samlede brutto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Herav energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Herav energikostnader til administrasjonslokaler per kvadratmeter, administrasjonslokaler, konsern:
Kroner
Herav energikostnader til førskolelokaler per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Energikostnader til førskolelokaler per barn i kommunale barnehager, konsern:
Kroner
Herav energikostnader til skolelokaler per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Energikostnader til skolelokaler per elev i grunnskolen, konsern:
Kroner
Herav energikostnader til institusjonslokaler per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Energikostnader til institusjonslokaler per beboer, konsern:
Kroner
Herav energikostnader til kommunale kulturbygg per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Energikostnader til kommunale kulturbygg i prosent av brutto driftsutgifter til kommunale kulturbygg, konsern:
Prosent
Andel av energikostnader i komm. eiendomsforv. brukt på fornybare energikilder, konsern:
Prosent
Andel av energikostnader i komm. eiendomsforv. brukt på strøm, konsern:
Prosent
Andel av energikostnader i komm. eiendomsforv. brukt på fjernvarme, konsern:
Prosent
Andel av energikostnader i komm. eiendomsforv. brukt på fyringsolje og -parafin, konsern:
Prosent
Andel av energikostnader i komm. eiendomsforv. brukt på fossile gasser, konsern:
Prosent
Andel av energikostnader i komm. eiendomsforv. brukt på bioenergi, konsern:
Prosent
Bto.dr.utg. i kr til gatebelysning pr. lyspunkt, kommunal vei og gate, konsern:
Kroner
Bto. dr.utg. i kr til gatebelysn. pr. lyspunkt langs fylkes-/riksvei som kommunen betaler for:
Kroner
Husholdningsavfall per årsinnbygger (kommune):
Kilo
Andel husholdningsavfall sendt til energiutnyttelse:
Prosent
Andel levert til materialgjenvinning inklusiv biologisk behandling:
Prosent
Antall innbyggere per personbil:
Antall
Andel el-biler:
Prosent
Antall innbyggere per el-bil:
Antall
Antall innbyggere per ladepunkt for el-bil:
Antall
Samlet energibruk i kommunal eiendomsforv., egne bygg, per m2, konsern:
kWh
Samlet energibruk i adm.lokaler, egne bygg, per m2, konsern:
kWh
Samlet energibruk i komm. førskolelokaler, egne bygg, konsern, per barn i komm. barnehage:
kWh
Samlet energibruk i komm. førskolelokaler, egne bygg, per m2, konsern:
kWh
Samlet energibruk i komm. skolelokaler, egne bygg, konsern, per elev i komm. skole:
kWh
Samlet energibruk i komm. skolelokaler, egne bygg, per m2, konsern:
kWh
Samlet energibruk i komm. institusjonslokaler, egne bygg, konsern, per beboer i institusjon:
kWh
Samlet energibruk i komm. institusjonslokaler, egne bygg, per m2, konsern:
kWh
Andel strømforbruk av samlet energibruk i komm. eiendomsforv., egne bygg, konsern:
Prosent
Andel fjernvarmeforbruk av samlet energibruk i komm. eiendomsforv., egne bygg, konsern:
Prosent
Andel oljeforbruk av samlet energibruk i komm. eiendomsforv., egne bygg, konsern:
Prosent
Andel naturgassforbruk av samlet energibruk i komm. eiendomsforv., egne bygg, konsern:
Prosent
Andel bioenergiforbruk av samlet energibruk i komm. eiendomsforv., egne bygg, konsern:
Prosent
Andel fornybar energi av samlet energibruk i kommunal eiendomsforv., egne bygg, konsern:
Prosent
CO2-utslipp fra energibruk i komm. eiendomsforvaltn., egne bygg:
g/kWh
Referansetid
Kommunale energikostnader, per innbygger, konsern:
1.1.
Andel energikostnader i prosent av kommunens samlede brutto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Herav energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Herav energikostnader til administrasjonslokaler per kvadratmeter, administrasjonslokaler, konsern:
1.1.
Herav energikostnader til førskolelokaler per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Energikostnader til førskolelokaler per barn i kommunale barnehager, konsern:
1.1.
Herav energikostnader til skolelokaler per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Energikostnader til skolelokaler per elev i grunnskolen, konsern:
1.1.
Herav energikostnader til institusjonslokaler per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Energikostnader til institusjonslokaler per beboer, konsern:
1.1.
Herav energikostnader til kommunale kulturbygg per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Energikostnader til kommunale kulturbygg i prosent av brutto driftsutgifter til kommunale kulturbygg, konsern:
1.1.
Andel av energikostnader i komm. eiendomsforv. brukt på fornybare energikilder, konsern:
1.1.
Andel av energikostnader i komm. eiendomsforv. brukt på strøm, konsern:
1.1.
Andel av energikostnader i komm. eiendomsforv. brukt på fjernvarme, konsern:
1.1.
Andel av energikostnader i komm. eiendomsforv. brukt på fyringsolje og -parafin, konsern:
1.1.
Andel av energikostnader i komm. eiendomsforv. brukt på fossile gasser, konsern:
1.1.
Andel av energikostnader i komm. eiendomsforv. brukt på bioenergi, konsern:
1.1.
Bto.dr.utg. i kr til gatebelysning pr. lyspunkt, kommunal vei og gate, konsern:
1.1.
Bto. dr.utg. i kr til gatebelysn. pr. lyspunkt langs fylkes-/riksvei som kommunen betaler for:
1.1.
Husholdningsavfall per årsinnbygger (kommune):
1.1.
Andel husholdningsavfall sendt til energiutnyttelse:
1.1.
Andel levert til materialgjenvinning inklusiv biologisk behandling:
1.1.
Antall innbyggere per personbil:
1.1.
Andel el-biler:
1.1.
Antall innbyggere per el-bil:
1.1.
Antall innbyggere per ladepunkt for el-bil:
1.1.
Samlet energibruk i kommunal eiendomsforv., egne bygg, per m2, konsern:
1.1.
Samlet energibruk i adm.lokaler, egne bygg, per m2, konsern:
1.1.
Samlet energibruk i komm. førskolelokaler, egne bygg, konsern, per barn i komm. barnehage:
1.1.
Samlet energibruk i komm. førskolelokaler, egne bygg, per m2, konsern:
1.1.
Samlet energibruk i komm. skolelokaler, egne bygg, konsern, per elev i komm. skole:
1.1.
Samlet energibruk i komm. skolelokaler, egne bygg, per m2, konsern:
1.1.
Samlet energibruk i komm. institusjonslokaler, egne bygg, konsern, per beboer i institusjon:
1.1.
Samlet energibruk i komm. institusjonslokaler, egne bygg, per m2, konsern:
1.1.
Andel strømforbruk av samlet energibruk i komm. eiendomsforv., egne bygg, konsern:
1.1.
Andel fjernvarmeforbruk av samlet energibruk i komm. eiendomsforv., egne bygg, konsern:
1.1.
Andel oljeforbruk av samlet energibruk i komm. eiendomsforv., egne bygg, konsern:
1.1.
Andel naturgassforbruk av samlet energibruk i komm. eiendomsforv., egne bygg, konsern:
1.1.
Andel bioenergiforbruk av samlet energibruk i komm. eiendomsforv., egne bygg, konsern:
1.1.
Andel fornybar energi av samlet energibruk i kommunal eiendomsforv., egne bygg, konsern:
1.1.
CO2-utslipp fra energibruk i komm. eiendomsforvaltn., egne bygg:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Definisjoner av variabler og verdier

Data for de kommunale tjenestene i Longyearbyen publiseres f.o.m. 2014, for Longyearbyen benyttes innbyggertall for fjoråret som foreløpige tall til publiseringene i mars. Data for Longyearbyen inngår ikke i snitt for grupper, fylker og landet.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
1103 Stavanger
1.1.2020 ble kommunene 1141 Finnøy og 1142 Rennesøy innlemmet i 1103 Stavanger.

Brukerveiledning for statistikkbanken