Til toppen
09574: U1. Konsern - Klima og energi - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 2000 - 2016
Sist endret
24.03.2018
Kontakt
Henning Høie, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 349
hei@ssb.no

Måleenhet
Kommunale energikostnader, per innbygger, konsern:
Kroner
Andel energikostnader i prosent av kommunens samlede brutto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Herav energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Herav energikostnader til administrasjonslokaler per kvadratmeter, administrasjonslokaler, konsern:
Kroner
Herav energikostnader til førskolelokaler per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Energikostnader til førskolelokaler per barn i kommunale barnehager, konsern:
Kroner
Herav energikostnader til skolelokaler per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Energikostnader til skolelokaler per elev i grunnskolen, konsern:
Kroner
Herav energikostnader til institusjonslokaler per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Energikostnader til institusjonslokaler per beboer, konsern:
Kroner
Herav energikostnader til kommunale kulturbygg per kvadratmeter, konsern:
Kroner
Energikostnader til kommunale kulturbygg i prosent av brutto driftsutgifter til kommunale kulturbygg, konsern:
Prosent
Andel av energikostnader i komm. eiendomsforv. brukt på fornybare energikilder, konsern:
Prosent
Andel av energikostnader i komm. eiendomsforv. brukt på strøm, konsern:
Prosent
Andel av energikostnader i komm. eiendomsforv. brukt på fjernvarme, konsern:
Prosent
Andel av energikostnader i komm. eiendomsforv. brukt på fyringsolje og -parafin, konsern:
Prosent
Andel av energikostnader i komm. eiendomsforv. brukt på fossile gasser, konsern:
Prosent
Andel av energikostnader i komm. eiendomsforv. brukt på bioenergi, konsern:
Prosent
Bto.dr.utg. i kr til gatebelysning pr. lyspunkt, kommunal vei og gate, konsern:
Kroner
Bto. dr.utg. i kr til gatebelysn. pr. lyspunkt langs fylkes-/riksvei som kommunen betaler for:
Kroner
Husholdningsavfall per årsinnbygger (kommune):
Kilo
Andel husholdningsavfall sendt til energiutnyttelse:
Prosent
Andel levert til materialgjenvinning inklusiv biologisk behandling:
Prosent
Antall innbyggere per personbil:
Antall
Andel el-biler:
Prosent
Antall innbyggere per el-bil:
Antall
Antall innbyggere per ladepunkt for el-bil:
Antall
Samlet energibruk i kommunal eiendomsforv., egne bygg, per m2, konsern:
kWh
Samlet energibruk i adm.lokaler, egne bygg, per m2, konsern:
kWh
Samlet energibruk i komm. førskolelokaler, egne bygg, konsern, per barn i komm. barnehage:
kWh
Samlet energibruk i komm. førskolelokaler, egne bygg, per m2, konsern:
kWh
Samlet energibruk i komm. skolelokaler, egne bygg, konsern, per elev i komm. skole:
kWh
Samlet energibruk i komm. skolelokaler, egne bygg, per m2, konsern:
kWh
Samlet energibruk i komm. institusjonslokaler, egne bygg, konsern, per beboer i institusjon:
kWh
Samlet energibruk i komm. institusjonslokaler, egne bygg, per m2, konsern:
kWh
Andel strømforbruk av samlet energibruk i komm. eiendomsforv., egne bygg, konsern:
Prosent
Andel fjernvarmeforbruk av samlet energibruk i komm. eiendomsforv., egne bygg, konsern:
Prosent
Andel oljeforbruk av samlet energibruk i komm. eiendomsforv., egne bygg, konsern:
Prosent
Andel naturgassforbruk av samlet energibruk i komm. eiendomsforv., egne bygg, konsern:
Prosent
Andel bioenergiforbruk av samlet energibruk i komm. eiendomsforv., egne bygg, konsern:
Prosent
Andel fornybar energi av samlet energibruk i kommunal eiendomsforv., egne bygg, konsern:
Prosent
CO2-utslipp fra energibruk i komm. eiendomsforvaltn., egne bygg:
g/kWh
Referansetid
Kommunale energikostnader, per innbygger, konsern:
1.1.
Andel energikostnader i prosent av kommunens samlede brutto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Herav energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Herav energikostnader til administrasjonslokaler per kvadratmeter, administrasjonslokaler, konsern:
1.1.
Herav energikostnader til førskolelokaler per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Energikostnader til førskolelokaler per barn i kommunale barnehager, konsern:
1.1.
Herav energikostnader til skolelokaler per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Energikostnader til skolelokaler per elev i grunnskolen, konsern:
1.1.
Herav energikostnader til institusjonslokaler per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Energikostnader til institusjonslokaler per beboer, konsern:
1.1.
Herav energikostnader til kommunale kulturbygg per kvadratmeter, konsern:
1.1.
Energikostnader til kommunale kulturbygg i prosent av brutto driftsutgifter til kommunale kulturbygg, konsern:
1.1.
Andel av energikostnader i komm. eiendomsforv. brukt på fornybare energikilder, konsern:
1.1.
Andel av energikostnader i komm. eiendomsforv. brukt på strøm, konsern:
1.1.
Andel av energikostnader i komm. eiendomsforv. brukt på fjernvarme, konsern:
1.1.
Andel av energikostnader i komm. eiendomsforv. brukt på fyringsolje og -parafin, konsern:
1.1.
Andel av energikostnader i komm. eiendomsforv. brukt på fossile gasser, konsern:
1.1.
Andel av energikostnader i komm. eiendomsforv. brukt på bioenergi, konsern:
1.1.
Bto.dr.utg. i kr til gatebelysning pr. lyspunkt, kommunal vei og gate, konsern:
1.1.
Bto. dr.utg. i kr til gatebelysn. pr. lyspunkt langs fylkes-/riksvei som kommunen betaler for:
1.1.
Husholdningsavfall per årsinnbygger (kommune):
1.1.
Andel husholdningsavfall sendt til energiutnyttelse:
1.1.
Andel levert til materialgjenvinning inklusiv biologisk behandling:
1.1.
Antall innbyggere per personbil:
1.1.
Andel el-biler:
1.1.
Antall innbyggere per el-bil:
1.1.
Antall innbyggere per ladepunkt for el-bil:
1.1.
Samlet energibruk i kommunal eiendomsforv., egne bygg, per m2, konsern:
1.1.
Samlet energibruk i adm.lokaler, egne bygg, per m2, konsern:
1.1.
Samlet energibruk i komm. førskolelokaler, egne bygg, konsern, per barn i komm. barnehage:
1.1.
Samlet energibruk i komm. førskolelokaler, egne bygg, per m2, konsern:
1.1.
Samlet energibruk i komm. skolelokaler, egne bygg, konsern, per elev i komm. skole:
1.1.
Samlet energibruk i komm. skolelokaler, egne bygg, per m2, konsern:
1.1.
Samlet energibruk i komm. institusjonslokaler, egne bygg, konsern, per beboer i institusjon:
1.1.
Samlet energibruk i komm. institusjonslokaler, egne bygg, per m2, konsern:
1.1.
Andel strømforbruk av samlet energibruk i komm. eiendomsforv., egne bygg, konsern:
1.1.
Andel fjernvarmeforbruk av samlet energibruk i komm. eiendomsforv., egne bygg, konsern:
1.1.
Andel oljeforbruk av samlet energibruk i komm. eiendomsforv., egne bygg, konsern:
1.1.
Andel naturgassforbruk av samlet energibruk i komm. eiendomsforv., egne bygg, konsern:
1.1.
Andel bioenergiforbruk av samlet energibruk i komm. eiendomsforv., egne bygg, konsern:
1.1.
Andel fornybar energi av samlet energibruk i kommunal eiendomsforv., egne bygg, konsern:
1.1.
CO2-utslipp fra energibruk i komm. eiendomsforvaltn., egne bygg:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 42 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 17 Valgte 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Definisjoner av variabler og verdier

Data for de kommunale tjenestene i Longyearbyen publiseres f.o.m. 2014, for Longyearbyen benyttes innbyggertall for fjoråret som foreløpige tall til publiseringene i mars. Data for Longyearbyen inngår ikke i snitt for grupper, fylker og landet.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken