Skipsanløp i norske og utenlandske havner (opphørt)

09555: Norskkontrollerte skip. Aktive skip, etter register, skipstype, tonnasje og alder (avslutta serie) 2004 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

register

Totalt 3 Valgte

Søk

skipstype

Totalt 9 Valgte

Søk

tonnasjegruppe

Totalt 41 Valgte

Søk

alder

Totalt 12 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
24.04.2018
Kontakt
Sondre Holm Sandnes, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5602
soh@ssb.no

Måleenhet
Norskkontrollerte skip:
skip
Bruttotonn:
tonn
Nettotonn:
tonn
Dødvekt (tonn):
tonn
Referansetid
Norskkontrollerte skip:
31.12
Bruttotonn:
31.12
Nettotonn:
31.12
Dødvekt (tonn):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Vesentlig endring i dekning i 2011. Se mer i Om Statistikken
Fartøy på 1 000 bruttotonn og mer. Fartøy med minst et anløp i løpet av året. Inkluderer ikke fiskefartøy.

Brukerveiledning for statistikkbanken