Skipsanløp i norske og utenlandske havner (opphørt)

Til toppen

09555: Norskkontrollerte skip. Aktive skip, etter register, skipstype, tonnasje og alder (avslutta serie) 2004 - 2017

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004 , 2005 , 2006 ,

Valgt 1 av totalt 14

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Tankskip , Bulkskip , Stykkgods-/andre tørrlastskip ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Ukjent bruttotonn , 0 - 24 bruttotonn , 25 - 99 bruttotonn ,

Valgt 0 av totalt 41

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0-4 år , 5-9 år , 10-14 år ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Vesentlig endring i dekning i 2011. Se mer i Om Statistikken Fartøy på 1 000 bruttotonn og mer. Fartøy med minst et anløp i løpet av året. Inkluderer ikke fiskefartøy.