Spesialisthelsetjenesten

09544: Spesialisthelsetjenesten. Legespesialister ansatt i helseforetak og private institusjoner, etter spesialitet og helseforetak 2011 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 31 Valgte

Søk

spesialitet

Totalt 47 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
19.03.2020
Kontakt
Geir Hjemås, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 390
ghj@ssb.no

Borgny Vold, Statistisk sentralbyrå
+47 48 07 81 08
bov@ssb.no

Emshaw Degife Gurmu, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 327
edg@ssb.no

Måleenhet
Spesialistutdanninger i alt:
personer med spesialiteten
Personer etter hovedspesialitet:
personer
Referansetid
Spesialistutdanninger i alt:
31.12.
Personer etter hovedspesialitet:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fra og med 2011 blir tall for aktivitet, som innebærer polikliniske konsultasjoner, oppholdsdøgn, utskrivninger og dagbehandlinger, hentet fra Norsk pasientregister. Det fører til brudd i tidsserien, og tallene vil ikke være direkte sammenlignbare med tidligere årganger.
Tabellen viser kun legespesialistene som er ansatt i spesialisthelsetjenesten. Spesialister som har avtale med spesialisthelsetjenesten, men er ansatt utenfor spesialisthelsetjenesten er ikke inkludert. For full oversikt over alle leger med spesialistutdanning i Norge se Tabell: 07935: Lege-, tannlege og optikerspesialister, etter kjønn, alder og spesialitet

Brukerveiledning for statistikkbanken