Allmennlegetjenesten

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09535: Konsultasjoner hos fastlegen, etter alder og kjønn (F) 2010 - 2023

Elin Skretting Lunde, Statistisk sentralbyrå
+47 92 42 70 07
03.05.2024 08:00
Andel personer med 0 konsultasjoner hos fastlege (prosent):
prosent
Andel personer med 1-2 konsultasjoner hos fastlege (prosent):
prosent
Andel personer med 3-4 konsultasjoner hos fastlege (prosent):
prosent
Andel personer med 5 eller flere konsultasjoner hos fastlege (prosent):
prosent
Konsultasjoner per person:
konsultasjoner per person
Andel personer med 0 konsultasjoner hos fastlege (prosent):
31.12.
Andel personer med 1-2 konsultasjoner hos fastlege (prosent):
31.12.
Andel personer med 3-4 konsultasjoner hos fastlege (prosent):
31.12.
Andel personer med 5 eller flere konsultasjoner hos fastlege (prosent):
31.12.
Konsultasjoner per person:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2010 , 2011 , 2012 ,

Valgt 1 av totalt 14

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0 Hele landet , 30 Viken (2020-2023) , 01 Østfold (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 28

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle aldre , 0-5 år , 6-15 år ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000