Godstransport på kysten

09518: Havnestatistikk. Anløp, etter havn, skipstype og flagg 2010K1 - 2020K1
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

havn

Totalt 35 Valgte

Søk

skipstype

Totalt 9 Valgte

Søk

flagg

Totalt 4 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 41 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
23.06.2020
Kontakt
Liv Torunn Petersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 382
ltp@ssb.no

Sondre Holm Sandnes, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5602
soh@ssb.no

Måleenhet
Anløp av skip:
anløp
Bruttotonnasje:
bruttotonn
Referansetid
Anløp av skip:
Slutten av kvartalet
Bruttotonnasje:
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fra 1. kvartal 2017 er anløpsstatistikken basert på data fra SafeSeaNet (SSN). Statistikken inkluderer nå bare godsskip over 300 bruttotonn, mens den i tidligere kvartaler inneholdt alle godsskip over 100 bruttotonn. Flere bulkskip (skipskode 2) faller i ny datakilde under skipstypen stykkgods- og andre tørrlastskip (skipskode 3). Konsekvensene for statistikken er at det på havnenivå vil det kunne være færre anløp, mens anløpt bruttotonnasje vil være mindre påvirket av ny datakilde for anløp. Omkoding av skipstyper fra SSN-data vil også medføre relativt flere anløp av stykkgods- og tørrlastskip, og relativt færre av bulkskip.
Før 1. kvartal 2015 inneholder tallene også innenriks fergetransport.
Fra og med 1. kvartal 2020 er Kvinesdal inkludert i statistikken.

Brukerveiledning for statistikkbanken