Godstransport på kysten

Til toppen

09518: Havneanløp per kvartal, etter skipstype, havn og flagg 2010K1 - 2021K3

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2010K1 , 2010K2 , 2010K3 ,

Valgt 1 av totalt 47

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Tankskip , Bulkskip , Stykkgods-/andre tørrlastskip ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle rapporterte havner, kvartal , Fredrikstad (Borg) , Moss ,

Valgt 0 av totalt 35

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra 1. kvartal 2017 er anløpsstatistikken basert på data fra SafeSeaNet (SSN). Statistikken inkluderer nå bare godsskip over 300 bruttotonn, mens den i tidligere kvartaler inneholdt alle godsskip over 100 bruttotonn. Flere bulkskip (skipskode 2) faller i ny datakilde under skipstypen stykkgods- og andre tørrlastskip (skipskode 3). Konsekvensene for statistikken er at det på havnenivå vil det kunne være færre anløp, mens anløpt bruttotonnasje vil være mindre påvirket av ny datakilde for anløp. Omkoding av skipstyper fra SSN-data vil også medføre relativt flere anløp av stykkgods- og tørrlastskip, og relativt færre av bulkskip. Før 1. kvartal 2015 inneholder tallene også innenriks fergetransport. Fra og med 1. kvartal 2020 er Kvinesdal inkludert i statistikken. Fra og med 1. kvartal 2020 publiserer SSB anløpstall for alle skipstyper registrert av Kystverket. Før 1. kvartal 2020 ble det kun publisert anløpstall for godsskip (tankskip, bulkskip, stykkgodsskip og offshoreskip). Fra og med 1. kvartal 2021 inkluderer Kristiansand havn, Mandal havn og Båly (Lindesnes) i statistikken