Produsentprisindekser for tjenester

09517: Tjenesteprisindekser (2010=100) 1998K1 - 2018K2
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

næring Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 82 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
27.08.2018
Kontakt
Anna Korlyuk, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4245
kor@ssb.no

Espen Hauan, Statistisk sentralbyrå
+47 4090 2346
pen@ssb.no

Måleenhet
Prisindeks:
indeks
Endring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Referansetid
Prisindeks:
Slutten av kvartalet
Endring fra samme periode året før (prosent):
Slutten av kvartalet
Basisperiode
Prisindeks:
2010
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Prisindeksene for næringsgruppene 49.41 godstransport på vei og 52.1 lagring for 1.kvartal 2017 er revidert.
næring
52.24 Lasting og lossing
Prisindeksen for næring 52.24 Lasting og lossing er midlertid stoppet. Siste tilgjengelig tall er for 4.kvartal 2017.

Brukerveiledning for statistikkbanken