Produsentprisindekser for tjenester

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09517: Tjenesteprisindekser (2021=100) 1998K1 - 2024K1

Produsentprisindekser For Tjenester, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 40 00
Håvard Georg Jensen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 86
Trym Langballe, Statistisk sentralbyrå
+47 97 79 57 13
Mats Halvorsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 433
Selma Wiik Thoren, Statistisk sentralbyrå
+47 90243770
24.05.2024 08:00
Prisindeks:
indeks
Endring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Prisindeks:
Slutten av kvartalet
Endring fra samme periode året før (prosent):
Slutten av kvartalet
Prisindeks:
2021
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1998K1 , 1998K2 , 1998K3 ,

Valgt 1 av totalt 105

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 49.41 Godstransport på vei , 50.1-50.2 Sjøtransport , 51.1 Lufttransport med passasjerer ,

Valgt 0 av totalt 18

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Obs:

Fra og med indeksen for 1. kvartal 2024, publisert 24. mai, er referanseåret endret til 2021 (2021=100). Tidligere publiserte indekser med referanseår 2010 = 100 er tilgjengelig under avslutta tidsserier. Merk at oppdatert referanseår ikke påvirker endringer i indeksseriene over tid, utover avrundingseffekter som kan flytte enkelte endringsrater på desimalen.

næring

52.24 Lasting og lossing

Prisindeksen for næring 52.24 Lasting og lossing er midlertid stoppet. Siste tilgjengelig tall er for 4.kvartal 2017.

53 Post og distribusjonsvirksomhet

På grunn av en metodegjennomgang publiseres det i 2. kvartal 2023 reviderte indeksverdier fra 2. kvartal 2020 til og med 1. kvartal 2023.

77.11 Bilutleie

Bilutleie: Serien startet på nytt i 4. kvartal 2018 etter å ha vært stoppet siden 2014.

81.2 Rengjøringsvirksomhet

Rengjøringstjenester: På grunn av en metodegjennomgang publiseres det i 3. kvartal 2019 reviderte indekser fra 1. kvartal 2017 til 4. kvartal 2017.