Valgdeltakelse

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09476: Fylkestingsvalget. Stemmer og valgdeltakelse (K) 1975 - 2023

Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 99 79 08 19
05.06.2024 08:00
Avgitte stemmer:
stemmer
Forkastede stemmer:
stemmer
Godkjente stemmer:
stemmer
Blanke stemmer:
stemmer
Stemmeberettigede:
personer
Valgdeltakelse i prosent:
prosent
Forhåndsstemmer:
stemmer
Forhåndsstemmer i prosent:
prosent
Avgitte stemmer:
Valgdagen
Forkastede stemmer:
Valgdagen
Godkjente stemmer:
Valgdagen
Blanke stemmer:
Valgdagen
Stemmeberettigede:
Valgdagen
Valgdeltakelse i prosent:
Valgdagen
Forhåndsstemmer:
Valgdagen
Forhåndsstemmer i prosent:
Valgdagen
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1975 , 1979 , 1983 ,

Valgt 1 av totalt 13

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 3101 Halden , 3103 Moss , 3105 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 357

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

statistikkvariabel

Forhåndsstemmer

Tall på forhåndsstemmer mangler før 2007

Forhåndsstemmer i prosent

Tall på forhåndsstemmer mangler før 2007