09475: Kommunestyrevalget. Stemmer og valgdeltakelse (K) 1955 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 356 Valgte

Søk

fireårlig Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
06.11.2019
Kontakt
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Måleenhet
Avgitte stemmer:
stemmer
Forkastede stemmer:
stemmer
Godkjente stemmer:
stemmer
Rettede stemmer:
stemmer
Blanke stemmer:
stemmer
Valgdeltakelse i prosent:
prosent
Forhåndsstemmer:
stemmer
Forhåndsstemmer i prosent:
prosent
Referansetid
Avgitte stemmer:
Valgdagen
Forkastede stemmer:
Valgdagen
Godkjente stemmer:
Valgdagen
Rettede stemmer:
Valgdagen
Blanke stemmer:
Valgdagen
Valgdeltakelse i prosent:
Valgdagen
Forhåndsstemmer:
Valgdagen
Forhåndsstemmer i prosent:
Valgdagen
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Forhåndsstemmer
Tall på forhåndsstemmer mangler før 2007
Forhåndsstemmer i prosent
Tall på forhåndsstemmer mangler før 2007

Brukerveiledning for statistikkbanken