Verdipapirer

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09456: Obligasjons- og sertifikatgjeld, etter låntakarsektor og valuta (mill. kr) (avslutta serie) 2011M09 - 2015M12

Anne Frøberg, Statistisk sentralbyrå
+47 92 65 68 81
Ole Petter Rygvold, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 43 61
24.05.2016 10:00
Gjeld (pålydande verdi):
mill. kr
Gjeld (marknadsverdi):
mill. kr
Gjeld (pålydande verdi):
Slutten av månaden
Gjeld (marknadsverdi):
Slutten av månaden
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2011M09 , 2011M10 , 2011M11 ,

Valgt 1 av totalt 52

Valgt 0 av totalt 4

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle sektorar , Bankar , Andre finansielle føretak ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. ALLEV Sum alle valutaer , AED Emiratarabiske dirham , AFN Afghani ,

Valgt 0 av totalt 182

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kjelde: Verdipapirsentralen og skjema frå innalandske emittenter som legg ut lån i utlandet. Låntakarane er delt inn etter ein ny institusjonell sektorgruppering som er gyldig frå og med 2012. Det finst opplysningar om gjeld frå obligasjonar og sertifikat lagt ut i Noreg til pålydande verdi for september - desember 2011 der låntakarane er delt inn etter ein tidlagare institusjonell sektorgruppering under Avslutta seriar i tabell 07206.