Til toppen
09456: Obligasjons- og sertifikatgjeld, etter låntakarsektor og valuta (mill. kr) (avslutta serie) 2011M09 - 2015M12
Sist endret
24.05.2016
Kontakt
Anne Frøberg, Statistisk sentralbyrå
+47 92 65 68 81
afn@ssb.no

Ole Petter Rygvold, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 43 61
opr@ssb.no

Måleenhet
Gjeld (pålydande verdi):
mill. kr
Gjeld (marknadsverdi):
mill. kr
Referansetid
Gjeld (pålydande verdi):
Slutten av månaden
Gjeld (marknadsverdi):
Slutten av månaden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
måned
Må velges *
verdipapirtype
Må velges *
låntakarsektor
valuta
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

måned
Må velges *

Totalt 52 Valgte 1

Må velges *

Totalt 4 Valgte 0

låntakarsektor

Totalt 10 Valgte 0

Valgfri variabel
valuta

Totalt 182 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Kjelde: Verdipapirsentralen og skjema frå innalandske emittenter som legg ut lån i utlandet.
Låntakarane er delt inn etter ein ny institusjonell sektorgruppering som er gyldig frå og med 2012. Det finst opplysningar om gjeld frå obligasjonar og sertifikat lagt ut i Noreg til pålydande verdi for september - desember 2011 der låntakarane er delt inn etter ein tidlagare institusjonell sektorgruppering under Avslutta seriar i tabell 07206.

Brukerveiledning for statistikkbanken