Spesialisthelsetjenesten

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09447: Kostnader inkl. helseforetakenes egenproduksjon i spesialisthelsetjenesten, etter kostnadstype, funksjon og helseforetak (avslutta serie) 2006 - 2021

Borgny Vold, Statistisk sentralbyrå
+47 48 07 81 08
Emshaw Degife Gurmu, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 327
09.09.2022 08:00
Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Faste 2020 priser (mill. kr):
mill. kr
Endring fra fjoråret (prosent):
prosent
Kostnader (mill. kr per 10 000 innbyggere):
mill. kr per 10 000 innbyggere
Løpende priser (mill. kr):
31.12.
Faste 2020 priser (mill. kr):
31.12.
Endring fra fjoråret (prosent):
31.12.
Kostnader (mill. kr per 10 000 innbyggere):
31.12.
Løpende priser (mill. kr):
Løpende priser
Faste 2020 priser (mill. kr):
Faste priser
Faste 2020 priser (mill. kr):
2020
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006 , 2007 , 2008 ,

Valgt 1 av totalt 16

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Driftskostnader egenproduksjon , Lønn og andre personalkostnader , Kjøp av varer og tjenester ,

Valgt 0 av totalt 9

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. HELSE SØR-ØST RHF , HELSE ØST RHF , Sunnaas sykehus HF ,

Valgt 0 av totalt 41

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Sum alle funksjoner , Administrasjon i RHFene , Personalbarnehager og personalboliger ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Endringer i pensjonsordningen har gitt kraftig reduksjon i pensjonskostnadene i 2010 og 2014, og fører til tidsseriebrudd. I StatRes-tabell 09447 er effekten av endringene korrigert, og driftskostnadene for 2010 og 2014 kan sammenlignes med andre årganger. Fra og med 2017 får helseforetakene fradrag for inngående mva, noe som fører til både lavere inntekter og kostnader enn tidligere, se artikkelen 'Lavere kostnader på grunn av momsfritak' .