Verdipapirfond, kvartalstall

Til toppen

09446: Verdipapirfondenes andelskapital, etter eiersektor og fondstype (mill. kr) 2011K4 - 2021K2

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2011K4 , 2012K1 , 2012K2 ,

Valgt 1 av totalt 39

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000