Stortingsvalget, listekandidater

Til toppen

09443: Listekandidater til stortingsvalg, etter parti/valgliste og kjønn 2005 - 2017

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

fireårlig

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

politisk parti

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle partier , Arbeiderpartiet , Fremskrittspartiet ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
For årganger tidligere enn 2017, ligger Miljøpartiet De Grønne under 'Andre lister'.

Brukerveiledning for statistikkbanken