Stortingsvalget, listekandidater

Til toppen
09443: Listekandidater til stortingsvalg, etter parti/valgliste og kjønn 2005 - 2017
Sist endret
29.06.2017
Kontakt
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Måleenhet
Listekandidater:
personer
Referansetid
Listekandidater:
Valgdagen
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
fireårlig
Må velges *
politisk parti
kjønn
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

fireårlig
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

politisk parti

Totalt 12 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

For årganger tidligere enn 2017, ligger Miljøpartiet De Grønne under 'Andre lister'.

Brukerveiledning for statistikkbanken