KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering

Til toppen
09399: Utvalgte nøkkeltall, fylkeskommuner - nivå 1 (F) (avslutta serie) 1999 - 2016
Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Anni Sutatip Thirpaks Fretheim, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 657
stf@ssb.no

Måleenhet
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter:
Prosent
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter:
Prosent
Frie inntekter i kroner per innbygger:
Kroner
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter:
Prosent
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter:
Prosent
Netto lånegjeld i kroner per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til utdanning i fylkeskommunen, per innbygger 16-18 år:
Kroner
Nto. dr.utg. i kr pr. innb., samferdsel i alt:
Kroner
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring, per innb. i kr:
Kroner
Økonomisk belastning 510-562 videregående opplæring i skole per elev:
Kroner
Økonomisk belastning 570 fagopplæring i arbeidslivet per lærling/lærekandidat/elev i alternativ vg3:
Kroner
Andelen av personer 16-18-år som er i videregående opplæring, bostedsfylke:
Prosent
Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring:
Prosent
Andel elever med direkte overgang fra videregående opplæring til høyere utdanning:
Prosent
Prioriterte personer, andel under offentlig tilsyn i tannhelsetjenesten:
Prosent
Korr bto driftsutg 510-562 videregående opplæring i skole, per elev:
Kroner
Korr bto driftsutg 570 fagopplæring i arbeidslivet, inkl. kjøp fra private, per lærling/lærekandidat/elev i alternativ vg3:
Kroner
Elever per lærerårsverk, fylkeskommunale skoler:
Personer
Andel beståtte fag- og svenneprøver:
Prosent
Andel elever og lærlinger som har bestått vgo i løpet av normert tid:
Prosent
Personer undersøkt/behandlet pr. offentlig avtalt årsverk i tannhelsetjen:
Personer
Andel dispensasjoner etter kulturminneloven i forhold til fredete kulturminner:
Prosent
Referansetid
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter:
1.1.
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter:
1.1.
Frie inntekter i kroner per innbygger:
1.1.
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter:
1.1.
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter:
1.1.
Netto lånegjeld i kroner per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til utdanning i fylkeskommunen, per innbygger 16-18 år:
1.1.
Nto. dr.utg. i kr pr. innb., samferdsel i alt:
1.1.
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring, per innb. i kr:
1.1.
Økonomisk belastning 510-562 videregående opplæring i skole per elev:
1.1.
Økonomisk belastning 570 fagopplæring i arbeidslivet per lærling/lærekandidat/elev i alternativ vg3:
1.1.
Andelen av personer 16-18-år som er i videregående opplæring, bostedsfylke:
1.1.
Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring:
1.1.
Andel elever med direkte overgang fra videregående opplæring til høyere utdanning:
1.1.
Prioriterte personer, andel under offentlig tilsyn i tannhelsetjenesten:
1.1.
Korr bto driftsutg 510-562 videregående opplæring i skole, per elev:
1.1.
Korr bto driftsutg 570 fagopplæring i arbeidslivet, inkl. kjøp fra private, per lærling/lærekandidat/elev i alternativ vg3:
1.1.
Elever per lærerårsverk, fylkeskommunale skoler:
1.1.
Andel beståtte fag- og svenneprøver:
1.1.
Andel elever og lærlinger som har bestått vgo i løpet av normert tid:
1.1.
Personer undersøkt/behandlet pr. offentlig avtalt årsverk i tannhelsetjen:
1.1.
Andel dispensasjoner etter kulturminneloven i forhold til fredete kulturminner:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 22 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 18 Valgte 1

region

Totalt 27 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken