KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering

09399: Utvalgte nøkkeltall, fylkeskommuner - nivå 1 (F) (avslutta serie) 1999 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 22 Valgte

Søk

region

Totalt 27 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Anni Sutatip Thirpaks Fretheim, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 657
stf@ssb.no

Måleenhet
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter:
Prosent
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter:
Prosent
Frie inntekter i kroner per innbygger:
Kroner
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter:
Prosent
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter:
Prosent
Netto lånegjeld i kroner per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til utdanning i fylkeskommunen, per innbygger 16-18 år:
Kroner
Nto. dr.utg. i kr pr. innb., samferdsel i alt:
Kroner
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring, per innb. i kr:
Kroner
Økonomisk belastning 510-562 videregående opplæring i skole per elev:
Kroner
Økonomisk belastning 570 fagopplæring i arbeidslivet per lærling/lærekandidat/elev i alternativ vg3:
Kroner
Andelen av personer 16-18-år som er i videregående opplæring, bostedsfylke:
Prosent
Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring:
Prosent
Andel elever med direkte overgang fra videregående opplæring til høyere utdanning:
Prosent
Prioriterte personer, andel under offentlig tilsyn i tannhelsetjenesten:
Prosent
Korr bto driftsutg 510-562 videregående opplæring i skole, per elev:
Kroner
Korr bto driftsutg 570 fagopplæring i arbeidslivet, inkl. kjøp fra private, per lærling/lærekandidat/elev i alternativ vg3:
Kroner
Elever per lærerårsverk, fylkeskommunale skoler:
Personer
Andel beståtte fag- og svenneprøver:
Prosent
Andel elever og lærlinger som har bestått vgo i løpet av normert tid:
Prosent
Personer undersøkt/behandlet pr. offentlig avtalt årsverk i tannhelsetjen:
Personer
Andel dispensasjoner etter kulturminneloven i forhold til fredete kulturminner:
Prosent
Referansetid
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter:
1.1.
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter:
1.1.
Frie inntekter i kroner per innbygger:
1.1.
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter:
1.1.
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter:
1.1.
Netto lånegjeld i kroner per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til utdanning i fylkeskommunen, per innbygger 16-18 år:
1.1.
Nto. dr.utg. i kr pr. innb., samferdsel i alt:
1.1.
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring, per innb. i kr:
1.1.
Økonomisk belastning 510-562 videregående opplæring i skole per elev:
1.1.
Økonomisk belastning 570 fagopplæring i arbeidslivet per lærling/lærekandidat/elev i alternativ vg3:
1.1.
Andelen av personer 16-18-år som er i videregående opplæring, bostedsfylke:
1.1.
Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring:
1.1.
Andel elever med direkte overgang fra videregående opplæring til høyere utdanning:
1.1.
Prioriterte personer, andel under offentlig tilsyn i tannhelsetjenesten:
1.1.
Korr bto driftsutg 510-562 videregående opplæring i skole, per elev:
1.1.
Korr bto driftsutg 570 fagopplæring i arbeidslivet, inkl. kjøp fra private, per lærling/lærekandidat/elev i alternativ vg3:
1.1.
Elever per lærerårsverk, fylkeskommunale skoler:
1.1.
Andel beståtte fag- og svenneprøver:
1.1.
Andel elever og lærlinger som har bestått vgo i løpet av normert tid:
1.1.
Personer undersøkt/behandlet pr. offentlig avtalt årsverk i tannhelsetjen:
1.1.
Andel dispensasjoner etter kulturminneloven i forhold til fredete kulturminner:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken