KOSTRA

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09399: Utvalgte nøkkeltall, fylkeskommuner - nivå 1 (F) (avslutta serie) 1999 - 2016

Anni Sutatip Thirpaks Fretheim, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 657
15.03.2018 08:00
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter:
Prosent
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter:
Prosent
Frie inntekter i kroner per innbygger:
Kroner
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter:
Prosent
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter:
Prosent
Netto lånegjeld i kroner per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til utdanning i fylkeskommunen, per innbygger 16-18 år:
Kroner
Nto. dr.utg. i kr pr. innb., samferdsel i alt:
Kroner
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring, per innb. i kr:
Kroner
Økonomisk belastning 510-562 videregående opplæring i skole per elev:
Kroner
Økonomisk belastning 570 fagopplæring i arbeidslivet per lærling/lærekandidat/elev i alternativ vg3:
Kroner
Andelen av personer 16-18-år som er i videregående opplæring, bostedsfylke:
Prosent
Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring:
Prosent
Andel elever med direkte overgang fra videregående opplæring til høyere utdanning:
Prosent
Prioriterte personer, andel under offentlig tilsyn i tannhelsetjenesten:
Prosent
Korr bto driftsutg 510-562 videregående opplæring i skole, per elev:
Kroner
Korr bto driftsutg 570 fagopplæring i arbeidslivet, inkl. kjøp fra private, per lærling/lærekandidat/elev i alternativ vg3:
Kroner
Elever per lærerårsverk, fylkeskommunale skoler:
Personer
Andel beståtte fag- og svenneprøver:
Prosent
Andel elever og lærlinger som har bestått vgo i løpet av normert tid:
Prosent
Personer undersøkt/behandlet pr. offentlig avtalt årsverk i tannhelsetjen:
Personer
Andel dispensasjoner etter kulturminneloven i forhold til fredete kulturminner:
Prosent
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter:
1.1.
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter:
1.1.
Frie inntekter i kroner per innbygger:
1.1.
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter:
1.1.
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter:
1.1.
Netto lånegjeld i kroner per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til utdanning i fylkeskommunen, per innbygger 16-18 år:
1.1.
Nto. dr.utg. i kr pr. innb., samferdsel i alt:
1.1.
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring, per innb. i kr:
1.1.
Økonomisk belastning 510-562 videregående opplæring i skole per elev:
1.1.
Økonomisk belastning 570 fagopplæring i arbeidslivet per lærling/lærekandidat/elev i alternativ vg3:
1.1.
Andelen av personer 16-18-år som er i videregående opplæring, bostedsfylke:
1.1.
Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring:
1.1.
Andel elever med direkte overgang fra videregående opplæring til høyere utdanning:
1.1.
Prioriterte personer, andel under offentlig tilsyn i tannhelsetjenesten:
1.1.
Korr bto driftsutg 510-562 videregående opplæring i skole, per elev:
1.1.
Korr bto driftsutg 570 fagopplæring i arbeidslivet, inkl. kjøp fra private, per lærling/lærekandidat/elev i alternativ vg3:
1.1.
Elever per lærerårsverk, fylkeskommunale skoler:
1.1.
Andel beståtte fag- og svenneprøver:
1.1.
Andel elever og lærlinger som har bestått vgo i løpet av normert tid:
1.1.
Personer undersøkt/behandlet pr. offentlig avtalt årsverk i tannhelsetjen:
1.1.
Andel dispensasjoner etter kulturminneloven i forhold til fredete kulturminner:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter , Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter , Frie inntekter i kroner per innbygger ,

Valgt 1 av totalt 22

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAFK Landet , EAFKUO Landet uten Oslo , 0100 Østfold fylkeskommune ,

Valgt 0 av totalt 27

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000