Til toppen

09398: Utvalgte nøkkeltall, bydel - nivå 1 (B) (avslutta serie) 2004 - 2016

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager , Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten , Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten ,

Valgt 1 av totalt 14

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004 , 2005 , 2006 ,

Valgt 1 av totalt 13

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAB Alle bydeler i Oslo , 030101a Gamle Oslo , 030102a Grünerløkka ,

Valgt 0 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Gjennomsnittet for bydelene i Oslo er vanligvis ikke lik gjennomsnittet for Oslo kommune. Tjenesteområdene som bydelene dekker finnes også hos andre virksomheter i kommunen. Eventuell rapportering for disse tjenestene skjer som 'bydel 99' og regnskapet for Oslo totalt inkluderer disse tiltakene. Det vil ikke ha noen mening å publisere tall for 'bydel 99'. Dekningsgradene er regnet ut etter geografisk befolkning. Befolkningen i Sentrum er lagt sammen med bydel St.Hanshaugen. Markabefolkningen er spredt på de bydeler som betjener dem. Innbyggere uten bydelskode ikke er med i dekningsgradene. For å finne korrekte nøkkeltall for økonomi og dekningsgrader for Oslo totalt for de ulike tjenester, må man gå inn KOSTRA-publiseringen for kommuner Se liste over endringer i de regionale inndelingene.