Produksjon og forbruk av energi, energibalanse og energiregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09386: Energivarebalansen. Tilgang og forbruk av ulike energiprodukter (avslutta serie) 2009 - 2015

Ann Christin Bøeng, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 505
18.10.2016 08:00
Kull (1 000 tonn):
1 000 tonn
Koks (1 000 tonn):
1 000 tonn
Petrolkoks (1 000 tonn):
1 000 tonn
Biobrensel og avfall (1 000 tonn oljeekvivalenter):
1 000 tonn oljeekvivalenter
Råolje (1 000 tonn):
1 000 tonn
Bensin (1 000 tonn):
1 000 tonn
Parafin (1 000 tonn):
1 000 tonn
Mellomdestillater (1 000 tonn):
1 000 tonn
Tungolje (1 000 tonn):
1 000 tonn
LPG/NGL (1 000 tonn):
1 000 tonn
Naturgass/LNG (mill. Sm³):
mill. Sm³
Annen gass (1 000 tonn oljeekvivalenter):
1 000 tonn oljeekvivalenter
Elektrisitet (GWh):
GWh
Fjernvarme (GWh):
GWh
Kull (1 000 tonn):
31.12.
Koks (1 000 tonn):
31.12.
Petrolkoks (1 000 tonn):
31.12.
Biobrensel og avfall (1 000 tonn oljeekvivalenter):
31.12.
Råolje (1 000 tonn):
31.12.
Bensin (1 000 tonn):
31.12.
Parafin (1 000 tonn):
31.12.
Mellomdestillater (1 000 tonn):
31.12.
Tungolje (1 000 tonn):
31.12.
LPG/NGL (1 000 tonn):
31.12.
Naturgass/LNG (mill. Sm³):
31.12.
Annen gass (1 000 tonn oljeekvivalenter):
31.12.
Elektrisitet (GWh):
31.12.
Fjernvarme (GWh):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Kull (1 000 tonn) , Koks (1 000 tonn) , Petrolkoks (1 000 tonn) ,

Valgt 1 av totalt 14

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1 Total produksjon , 1.1 Produksjon av primær energi , 1.2 Produksjon av sekundær energi ,

Valgt 0 av totalt 55

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

balansepost

13.1 Bergverk

Næring 07, 08, 09.9 (SN2007)

13.2 Treforedling

Næring 17 (SN2007)

13.3 Produksjon av nærings- og nytelsesmidler

Næring 10-12 (SN2007)

13.4 Produksjon av kjemiske råvarer

Næring 20.1 (SN2007)

13.5 Produksjon av jern,stål, og ferrolegeringer

Næring 24.1 (SN2007)

13.6 Produksjon av ikke-jernholdige metaller

Næring 24.4 (SN2007)

13.7 Produksjon av ikke metallholdige mineralprodukter

Næring 22-23 (SN2007)

16.1 I produksjon av av kjemiske råvarer

Næring 20.1 (SN2007)