Produksjon og forbruk av energi, energibalanse og energiregnskap

Til toppen

09380: Energibalansen. Tilgang og forbruk, etter energiprodukt, balansepost, statistikkvariabel og år

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1.1 Produksjon av primær energi , 2 Import , 3 Eksport ,

Valgt 0 av totalt 54

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle energiprodukter , Kull , Koks ,

Valgt 0 av totalt 16

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

balansepost

13.1 Bergverk

Næring 07, 08, 09.9 (SN2007)

13.2 Treforedling

Næring 17 (SN2007)

13.3 Produksjon av nærings- og nytelsesmidler

Næring 10-12 (SN2007)

13.4 Produksjon av kjemiske råvarer

Næring 20.1 (SN2007)

13.5 Produksjon av jern,stål, og ferrolegeringer

Næring 24.1 (SN2007)

13.6 Produksjon av ikke-jernholdige metaller

Næring 24.4 (SN2007)

13.7 Produksjon av ikke metallholdige mineralprodukter

Næring 22-23 (SN2007)

16.1 I produksjon av av kjemiske råvarer

Næring 20.1 (SN2007)