Videregående opplæring og annen videregående utdanning

09378: Elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring, etter studieretning/utdanningsprogram (todelt) (F) 2010 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

region

Totalt 22 Valgte

Søk

studieretning / utdanningsprogram

Totalt 2 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
26.02.2020
Kontakt
Nadine Viktoria Lunde Bratholmen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 455
nvb@ssb.no

Måleenhet
Elever:
personer
Lærlinger:
personer
Lærekandidater:
personer
Referansetid
Elever:
01.10
Lærlinger:
01.10
Lærekandidater:
01.10
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

I 2012 ble om lag 1800 nettskoleelever inkludert i statistikken. Rundt 1500 av disse var elever på yrkesfaglige utdanningsprogram. Lærlinger inkluderer lærekandidater, elever i fagopplæring i skole og fagbrev på jobb. Fra og med høsten 2016, ble Medier og kommunikasjon et studieforberedende utdanningsprogram. Elever som begynte høsten 2015 eller tidligere, følger gammel ordning.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken