Registrerte jegere

09285: Jegere i prosent av befolkning over 16 år, etter bostedsfylke og kjønn (F) 2001-2002 - 2019-2020
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region

Totalt 27 Valgte

Søk

kjønn Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

intervall (år) Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
01.04.2020
Kontakt
Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Jegere i prosent av befolkning over 16 år:
prosent
Referansetid
Jegere i prosent av befolkning over 16 år:
1. april
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Omfatter personer bosatt i Norge.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken