Areal av land og ferskvatn

Til toppen
09280: Areal av land og ferskvatn (km²) (K) 2007 - 2020
Sist endret
20.01.2020
Kontakt
Erik Engelien, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 309
eer@ssb.no

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
Areal:
km²
Referansetid
Areal:
01.01
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
arealtype
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 14 Valgte 1


Totalt 359 Valgte 0

arealtype

Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tallene omfatter Kongeriket Norge (Hovedlandet, Svalbard og Jan Mayen). Ferskvann inkluderer elver fra 2010, tidligere årganger er også justert. Medregnet breareal på Svalbard.
Kommunetallene gjenspeiler relle endringer i kommuneinndeling og grenseforløp, men det er også foretatt kvalitetsforbedringer i grunnlaget som virker inn på tallene. Det er gjort kvalitetsjusteringer fra 2007 og 2010.
Av større endringer kan bemerkes: Fra og med 2008-tallene er søndre del av Reinøya i Troms fylke overført fra Tromsø kommune (1902) til Karlsøy kommune (1936). Videre ble Fossdalområdet i Rindal kommune (1567) i Møre og Romsdal fylke overført til Hemne kommune (1612) i Sør-Trøndelag fylke fra og med samme år.
I 2020 er det flere kommune- og fylkessammenslåinger. Det er også gjort grenseendringer mellom noen kommuner.
Tall for Svalbard er oppdatert basert på mer detaljerte kartdata per 2020 (Norsk Polarinstitutt), sammen med smelting av breer i fjordene er dette årsaken til at Svalbard har noe mindre areal enn tidligere tall (som var oppdatert per 2010).
Kilde: Statens kartverk og Norsk polarinstitutt.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken