Etablerere i næringslivet

Til toppen
09277: Etablerere av nyetablerte personlig eide foretak, etter etablerers kjønn, foretakets overlevingsår og overlevelse (F) 2002 - 2016
Sist endret
22.11.2019
Kontakt
Jimmy Wong, Statistisk sentralbyrå
+47 4081 1429
kht@ssb.no

Geir Soland, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 24 38
gso@ssb.no

Måleenhet
Etablerere:
personer
Referansetid
Etablerere:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
foretakets overlevingsår
Må velges *
kjønn
foretakets overlevelse
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 15 Valgte 1


Totalt 34 Valgte 0

Valgfri variabel
foretakets overlevingsår
Må velges *

Totalt 5 Valgte 0


Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
foretakets overlevelse

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Personlig eide foretak er organisasjonsformene enkeltpersonforetak, ansvarlig selskap og selskap med delt ansvar. Foretak med kun juridiske personer (foretak) som deltakere, og utan deltakeropplysninger, er holdt utenfor denne statistikken.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken