Etablerere i næringslivet

09277: Etablerere av nyetablerte personlig eide foretak, etter etablerers kjønn, foretakets overlevingsår og overlevelse (F) 2002 - 2015
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 21 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

foretakets overlevingsår Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

foretakets overlevelse

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
22.11.2018
Kontakt
Marte O. Kittilsen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4474
kit@ssb.no

Geir Soland, Statistisk sentralbyrå
+47 21094299
gso@ssb.no

Måleenhet
Etablerere:
personer
Referansetid
Etablerere:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Personlig eide foretak er organisasjonsformene enkeltpersonforetak, ansvarlig selskap og selskap med delt ansvar. Foretak med kun juridiske personer (foretak) som deltakere, og utan deltakeropplysninger, er holdt utenfor denne statistikken.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken