Etablerere i næringslivet

Til toppen

09277: Etablerere av nyetablerte personlig eide foretak, etter etablerers kjønn, foretakets overlevingsår og overlevelse (F) 2002 - 2017

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
foretakets overlevingsår
Må velges *
kjønn
foretakets overlevelse

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2002 , 2003 , 2004 ,

Valgt 1 av totalt 16

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 30 Viken , 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 34

Valgfri variabel

foretakets overlevingsår

Må velges *

Valgt 0 av totalt 5


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

foretakets overlevelse


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Personlig eide foretak er organisasjonsformene enkeltpersonforetak, ansvarlig selskap og selskap med delt ansvar. Foretak med kun juridiske personer (foretak) som deltakere, og utan deltakeropplysninger, er holdt utenfor denne statistikken.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken