Landbruksundersøkinga

Til toppen
09240: Jordbruksbedrifter med ulike typar gjødsellager 2010
Sist endret
08.12.2011
Kontakt
Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
bbj@ssb.no

Måleenhet
Jordbruksbedrifter med gjødsellager:
jordbruksbedrifter
Jordbruksbedrifter med lager for blautgjødsel:
jordbruksbedrifter
Jordbruksbedrifter med landtank/landkum:
jordbruksbedrifter
Jordbruksbedrifter med lager for fast gjødsel:
jordbruksbedrifter
Referansetid
Jordbruksbedrifter med gjødsellager:
31.07.
Jordbruksbedrifter med lager for blautgjødsel:
31.07.
Jordbruksbedrifter med landtank/landkum:
31.07.
Jordbruksbedrifter med lager for fast gjødsel:
31.07.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1


Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
Vestlandet
Omfatter Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal.

Brukerveiledning for statistikkbanken