Landbruksundersøkinga

Til toppen
09238: Jordbruksbedrifter med dyreplassar for verpehøner 2010
Sist endret
08.12.2011
Kontakt
Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
bbj@ssb.no

Måleenhet
Jordbruksbedrifter med dyreplassar for verpehøner:
bedrifter
Dyreplassar for verpehøner:
dyreplassar
Dyreplassar i bur med innreiing (prosent):
prosent
Dyreplassar i tradisjonelle bur:
prosent
Frittgåande høner (prosent):
prosent
Referansetid
Jordbruksbedrifter med dyreplassar for verpehøner:
31.07.
Dyreplassar for verpehøner:
31.07.
Dyreplassar i bur med innreiing (prosent):
31.07.
Dyreplassar i tradisjonelle bur:
31.07.
Frittgåande høner (prosent):
31.07.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1


Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
Vestlandet
Omfatter Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal.

Brukerveiledning for statistikkbanken