Landbruksundersøkinga

Til toppen
09234: Fulldyrka eng fornya eller nyetablert siste år, etter landsdel 2010
Sist endret
08.12.2011
Kontakt
Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
bbj@ssb.no

Måleenhet
Jordbruksbedifter i alt:
jordbruksbedrifter
Jordbruksbedrifter med fulldyrka eng:
jordbruksbedrifter
Areal fulldyrka eng (dekar):
dekar
Jordbruksbedrifter med fulldyrka eng fornya siste år:
jordbruksbedrifter
Fulldyrka eng fornya siste år (dekar):
dekar
Jordbruksbedrifter med nyetablert eng siste år:
jordbruksbedrifter
Fulldyrka eng nyetablert siste år (dekar):
dekar
Referansetid
Jordbruksbedifter i alt:
31.07.
Jordbruksbedrifter med fulldyrka eng:
31.07.
Areal fulldyrka eng (dekar):
31.07.
Jordbruksbedrifter med fulldyrka eng fornya siste år:
31.07.
Fulldyrka eng fornya siste år (dekar):
31.07.
Jordbruksbedrifter med nyetablert eng siste år:
31.07.
Fulldyrka eng nyetablert siste år (dekar):
31.07.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 7 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1


Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
Vestlandet
Omfatter Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal.
statistikkvariabel
Areal fulldyrka eng (dekar)
Arealet av fulldyrka eng er henta frå den årlege landbruksundersøkinga og vil såleis avvike noko frå det offisielle arealtalet

Brukerveiledning for statistikkbanken