Landbruksundersøkinga

Til toppen
09232: Jordarbeiding på areal av åpen åker (F) 2010
Sist endret
08.12.2011
Kontakt
Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
bbj@ssb.no

Måleenhet
Areal av open åker:
dekar
Høstpløgd areal:
prosent
Areal harva om hausten utan pløying:
prosent
Areal jordarbeidd berre om våren:
prosent
Areal sådd utan jordarbeiding:
prosent
Areal tilsådd med korn om hausten:
prosent
Referansetid
Areal av open åker:
31.12.
Høstpløgd areal:
31.12.
Areal harva om hausten utan pløying:
31.12.
Areal jordarbeidd berre om våren:
31.12.
Areal sådd utan jordarbeiding:
31.12.
Areal tilsådd med korn om hausten:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1


Totalt 26 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Gjeld aktive jordbruksbedrifter
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken