Studenter i høyere utdanning

Til toppen

09224: Studenter i høyere utdanning i Norge og i utlandet. Bosted ved 16 år (K) 2000 - 2020

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000 , 2001 , 2002 ,

Valgt 1 av totalt 21


Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Antall uoppgitt skyldes blant annet at det mangler opplysninger om bostedsfylke ved 16 år for studenter født før 1957. Kommunetall ble lagt til i tabellen 3.12.2014. Samtidig ble tall totaltall for utlandet og uoppgitt korrigert for årene 2009-2013. Tall for 2020 ble rettet 8. april 2021.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken