Statlige virksomheter, utgifter (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09207: StatRes. Årsverk i statsforvaltningen, etter arbeidssted (K) (avslutta serie) 2009 - 2013

Sølve Mikal Nerland, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4418
01.07.2014 10:00
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær:
årsverk
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær:
4. kvartal
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 3001 Halden (2020-2023) , 3002 Moss (2020-2023) , 3003 Sarpsborg (2020-2023) ,

Valgt 0 av totalt 756

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Registerbasert sysselsettingsstatistikk. Inkluderer sysselsatte 15 år eller eldre, både bosatte og ikke-bosatte. Bosatte er personer som forventes å oppholde seg minst seks måneder i Norge. Forsvarsbygg mangler ca. 400 årsverk i 2010, og det berører også de tilhørende gruppene 'Forsvar ellers', 'Forsvaret, offentlig orden og trygghet' og statsforvaltningen totalt.
Lokalt ansatte ved norske utenriksstasjoner er det mangelfulle data om i hele tidsserien. Ifølge Utenriksdepartementets nettside, er det cirka 900 lokalt ansatte.
Brudd i tidsserien for årsverk fra 2012-2013 som følge av at 26 enheter er innlemmet i statsforvaltningen fra 2013. Av den totale økningen på nesten 3 prosent i antall årsverk i statsforvaltningen fra 2012 til 2013, skyldes innlemmelsen av nye enheter én av prosentene mens den faktiske økningen var knappe 2. Under Forsvaret i 2009-2011 er det publisert for lave tall på årsverk i førstegangstjeneste og befalskole. Det er innhentet nye nivåtall fra Vernepliktsverket og basert på dette laget nye estimat på antall årsverk, hvor det antas at omfanget av lange fravær var prosentvis det samme som i 2012. Korrekt nivå for Statsforvaltningen i alt var 226 700 årsverk i 2009, 229 100 i 2010 og 235 000 i 2011. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

år

2009

I 2009 er tallet for Asker (og Akershus) om lag 1300 årsverk for høyt, og tallet for Oslo tilsvarende for lavt. Det skyldes at en arbeidsgiver rapporterte ansatte på en bedrift i Asker som skulle vært på en bedrift i Oslo

2013

Omlag 200 ansatte i høyere utdanning er i 2013 feilaktig registrert med arbeidssted Tromsø i stedet for Alta, på grunn av en feil ved et av kilderegistrene.