Statlige virksomheter, utgifter (opphørt)

09207: StatRes. Årsverk i statsforvaltningen, etter arbeidssted (K) (avslutta serie) 2009 - 2013
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region

Totalt 513 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
01.07.2014
Kontakt
Sølve Mikal Nerland, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4418
smn@ssb.no

Måleenhet
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær:
årsverk
Referansetid
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær:
4. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Registerbasert sysselsettingsstatistikk. Inkluderer sysselsatte 15 år eller eldre, både bosatte og ikke-bosatte. Bosatte er personer som forventes å oppholde seg minst seks måneder i Norge.
Forsvarsbygg mangler ca. 400 årsverk i 2010, og det berører også de tilhørende gruppene 'Forsvar ellers', 'Forsvaret, offentlig orden og trygghet' og statsforvaltningen totalt.
Lokalt ansatte ved norske utenriksstasjoner er det mangelfulle data om i hele tidsserien. Ifølge Utenriksdepartementets nettside, er det cirka 900 lokalt ansatte.
Brudd i tidsserien for årsverk fra 2012-2013 som følge av at 26 enheter er innlemmet i statsforvaltningen fra 2013. Av den totale økningen på nesten 3 prosent i antall årsverk i statsforvaltningen fra 2012 til 2013, skyldes innlemmelsen av nye enheter én av prosentene mens den faktiske økningen var knappe 2.
Under Forsvaret i 2009-2011 er det publisert for lave tall på årsverk i førstegangstjeneste og befalskole. Det er innhentet nye nivåtall fra Vernepliktsverket og basert på dette laget nye estimat på antall årsverk, hvor det antas at omfanget av lange fravær var prosentvis det samme som i 2012. Korrekt nivå for Statsforvaltningen i alt var 226 700 årsverk i 2009, 229 100 i 2010 og 235 000 i 2011.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
år
2009
I 2009 er tallet for Asker (og Akershus) om lag 1300 årsverk for høyt, og tallet for Oslo tilsvarende for lavt. Det skyldes at en arbeidsgiver rapporterte ansatte på en bedrift i Asker som skulle vært på en bedrift i Oslo
2013
Omlag 200 ansatte i høyere utdanning er i 2013 feilaktig registrert med arbeidssted Tromsø i stedet for Alta, på grunn av en feil ved et av kilderegistrene.

Brukerveiledning for statistikkbanken