09181: Investeringer og kapitalbeholdning, etter art eller næring 1970 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

næring

Totalt 51 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 50 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
12.05.2020
Kontakt
Steinar Todsen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4900
sto@ssb.no

Ingunn Sagelvmo, Statistisk sentralbyrå
+47 40902632
isa@ssb.no

Måleenhet
Kapitalslit. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Kapitalslit. Faste 2015-priser (mill. kr):
mill. kr
Kapitalslit. Volumendring, årlig (prosent):
prosent
Bruttoinvestering i fast realkapital. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Bruttoinvestering i fast realkapital. Faste 2015-priser (mill. kr):
mill. kr
Bruttoinvestering i fast realkapital. Volumendring, årlig (prosent):
prosent
Bruttoinvestering i fast realkapital. Prisendring, årlig (prosent):
prosent
Fast realkapital. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Fast realkapital. Faste 2015-priser (mill. kr):
mill. kr
Fast realkapital. Volumendring, årlig (prosent):
prosent
Referansetid
Kapitalslit. Løpende priser (mill. kr):
31.12.
Kapitalslit. Faste 2015-priser (mill. kr):
31.12.
Kapitalslit. Volumendring, årlig (prosent):
31.12.
Bruttoinvestering i fast realkapital. Løpende priser (mill. kr):
Kvartal
Bruttoinvestering i fast realkapital. Faste 2015-priser (mill. kr):
31.12.
Bruttoinvestering i fast realkapital. Volumendring, årlig (prosent):
31.12.
Bruttoinvestering i fast realkapital. Prisendring, årlig (prosent):
31.12.
Fast realkapital. Løpende priser (mill. kr):
31.12.
Fast realkapital. Faste 2015-priser (mill. kr):
31.12.
Fast realkapital. Volumendring, årlig (prosent):
31.12.
Pristype
Kapitalslit. Løpende priser (mill. kr):
Faste priser
Kapitalslit. Faste 2015-priser (mill. kr):
Faste priser
Kapitalslit. Volumendring, årlig (prosent):
Faste priser
Bruttoinvestering i fast realkapital. Løpende priser (mill. kr):
Faste priser
Bruttoinvestering i fast realkapital. Faste 2015-priser (mill. kr):
Faste priser
Bruttoinvestering i fast realkapital. Volumendring, årlig (prosent):
Faste priser
Bruttoinvestering i fast realkapital. Prisendring, årlig (prosent):
Faste priser
Fast realkapital. Løpende priser (mill. kr):
Faste priser
Fast realkapital. Faste 2015-priser (mill. kr):
Faste priser
Fast realkapital. Volumendring, årlig (prosent):
Faste priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

De enkelte tallene i faste priser summerer seg ikke opp til del- og totalsummene på grunn av kjedingsavvik.
Tall fra og med 2018 er foreløpige.

Brukerveiledning for statistikkbanken