Nasjonalregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09181: Investeringer og kapitalbeholdning, etter art eller næring 1970 - 2023

Steinar Todsen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4900
Ingunn Sagelvmo, Statistisk sentralbyrå
+47 40902632
17.05.2024 08:00
Kapitalslit. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Kapitalslit. Faste 2015-priser (mill. kr):
mill. kr
Kapitalslit. Volumendring, årlig (prosent):
prosent
Bruttoinvestering i fast realkapital. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Bruttoinvestering i fast realkapital. Faste 2015-priser (mill. kr):
mill. kr
Bruttoinvestering i fast realkapital. Volumendring, årlig (prosent):
prosent
Bruttoinvestering i fast realkapital. Prisendring, årlig (prosent):
prosent
Fast realkapital. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Fast realkapital. Faste 2015-priser (mill. kr):
mill. kr
Fast realkapital. Volumendring, årlig (prosent):
prosent
Kapitalslit. Løpende priser (mill. kr):
31.12.
Kapitalslit. Faste 2015-priser (mill. kr):
31.12.
Kapitalslit. Volumendring, årlig (prosent):
31.12.
Bruttoinvestering i fast realkapital. Løpende priser (mill. kr):
Kvartal
Bruttoinvestering i fast realkapital. Faste 2015-priser (mill. kr):
31.12.
Bruttoinvestering i fast realkapital. Volumendring, årlig (prosent):
31.12.
Bruttoinvestering i fast realkapital. Prisendring, årlig (prosent):
31.12.
Fast realkapital. Løpende priser (mill. kr):
31.12.
Fast realkapital. Faste 2015-priser (mill. kr):
31.12.
Fast realkapital. Volumendring, årlig (prosent):
31.12.
Kapitalslit. Løpende priser (mill. kr):
Faste priser
Kapitalslit. Faste 2015-priser (mill. kr):
Faste priser
Kapitalslit. Volumendring, årlig (prosent):
Faste priser
Bruttoinvestering i fast realkapital. Løpende priser (mill. kr):
Faste priser
Bruttoinvestering i fast realkapital. Faste 2015-priser (mill. kr):
Faste priser
Bruttoinvestering i fast realkapital. Volumendring, årlig (prosent):
Faste priser
Bruttoinvestering i fast realkapital. Prisendring, årlig (prosent):
Faste priser
Fast realkapital. Løpende priser (mill. kr):
Faste priser
Fast realkapital. Faste 2015-priser (mill. kr):
Faste priser
Fast realkapital. Volumendring, årlig (prosent):
Faste priser
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Kapitalslit. Løpende priser (mill. kr) , Kapitalslit. Faste 2015-priser (mill. kr) , Kapitalslit. Volumendring, årlig (prosent) ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1970 , 1971 , 1972 ,

Valgt 1 av totalt 54

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Totalt for næringer , Jordbruk og skogbruk , Fiske, fangst og akvakultur ,

Valgt 0 av totalt 51

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
De enkelte tallene i faste priser summerer seg ikke opp til del- og totalsummene på grunn av kjedingsavvik. Tall fra og med 2022 er foreløpige. Størrelser på A64-nivå for årgangen 2021 ble endret 21. mai 2024.