09175: Lønn og sysselsetting, etter næring. Ujustert og sesongjustert 1995K1 - 2020K1
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 24 Valgte

Søk

næring

Totalt 51 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 101 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
12.05.2020
Kontakt
Kristian Gimming, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 613
kgi@ssb.no

Pia Tønjum, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 622
pet@ssb.no

Måleenhet
Lønn (mill. kr):
mill. kr
Lønn. Prosentvis endring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Lønn, sesongjustert (mill. kr):
mill. kr
Lønn, sesongjustert. Endring fra foregående kvartal (prosent):
prosent
Lønnskostnader (mill. kr):
mill. kr
Lønnskostnader. Endring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Lønnskostnader, sesongjustert (mill. kr):
mill. kr
Lønnskostnader, sesongjustert. Endring fra foregående kvartal (prosent):
prosent
Sysselsatte personer. Lønnstakere og selvstendige (1 000 personer):
1 000 personer
Sysselsatte personer. Lønnstakere og selvstendige, sesongjustert (1 000 personer):
1 000 personer
Sysselsatte personer. Lønnstakere og selvstendige. Endring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Sysselsatte personer. Lønnstakere og selvstendige, sesongjustert. Endring fra foregående kvartal (prosent):
prosent
Sysselsatte personer. Lønnstakere (1 000 personer):
1 000 personer
Sysselsatte personer. Lønnstakere. Endring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Årsverk, heltidsekvivalenter, for lønnstakere og selvstendige (1 000 årsverk):
1 000 årsverk
Årsverk, heltidsekvivalenter. Lønnstakere og selvstendige. Endring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Årsverk, heltidsekvivalenter, for lønnstakere (1 000 årsverk):
1 000 årsverk
Årsverk, heltidsekvivalenter, for lønnstakere. Endring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Utførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige (mill. timeverk):
mill. timeverk
Utførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige, sesongjustert (mill. timeverk):
mill. timeverk
Utførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige. Endring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Utførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige, sesongjustert. Endring fra foregående kvartal (prosent):
prosent
Utførte timeverk, for lønnstakere (mill. timeverk):
mill. timeverk
Utførte timeverk for lønnstakere. Endring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Referansetid
Lønn (mill. kr):
Slutten av kvartalet
Lønn. Prosentvis endring fra samme periode året før (prosent):
31.12.
Lønn, sesongjustert (mill. kr):
Slutten av kvartalet
Lønn, sesongjustert. Endring fra foregående kvartal (prosent):
Slutten av kvartalet
Lønnskostnader (mill. kr):
Slutten av kvartalet
Lønnskostnader. Endring fra samme periode året før (prosent):
Slutten av kvartalet
Lønnskostnader, sesongjustert (mill. kr):
Slutten av kvartalet
Lønnskostnader, sesongjustert. Endring fra foregående kvartal (prosent):
Slutten av kvartalet
Sysselsatte personer. Lønnstakere og selvstendige (1 000 personer):
Slutten av kvartalet
Sysselsatte personer. Lønnstakere og selvstendige, sesongjustert (1 000 personer):
Slutten av kvartalet
Sysselsatte personer. Lønnstakere og selvstendige. Endring fra samme periode året før (prosent):
Slutten av kvartalet
Sysselsatte personer. Lønnstakere og selvstendige, sesongjustert. Endring fra foregående kvartal (prosent):
Slutten av kvartalet
Sysselsatte personer. Lønnstakere (1 000 personer):
Slutten av kvartalet
Sysselsatte personer. Lønnstakere. Endring fra samme periode året før (prosent):
Slutten av kvartalet
Årsverk, heltidsekvivalenter, for lønnstakere og selvstendige (1 000 årsverk):
Slutten av kvartalet
Årsverk, heltidsekvivalenter. Lønnstakere og selvstendige. Endring fra samme periode året før (prosent):
Slutten av kvartalet
Årsverk, heltidsekvivalenter, for lønnstakere (1 000 årsverk):
Slutten av kvartalet
Årsverk, heltidsekvivalenter, for lønnstakere. Endring fra samme periode året før (prosent):
Slutten av kvartalet
Utførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige (mill. timeverk):
Slutten av kvartalet
Utførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige, sesongjustert (mill. timeverk):
Slutten av kvartalet
Utførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige. Endring fra samme periode året før (prosent):
Slutten av kvartalet
Utførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige, sesongjustert. Endring fra foregående kvartal (prosent):
Slutten av kvartalet
Utførte timeverk, for lønnstakere (mill. timeverk):
Slutten av kvartalet
Utførte timeverk for lønnstakere. Endring fra samme periode året før (prosent):
Slutten av kvartalet
Pristype
Sysselsatte personer. Lønnstakere (1 000 personer):
Faste priser
Sysselsatte personer. Lønnstakere. Endring fra samme periode året før (prosent):
Faste priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Ujusterte tall etter basisår (endelig årsregnskap) er foreløpige.

Brukerveiledning for statistikkbanken