Til toppen

09175: Lønn og sysselsetting, etter næring. Ujustert og sesongjustert 1995K1 - 2021K1

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Lønn (mill. kr) , Lønn. Prosentvis endring fra samme periode året før (prosent) , Lønn, sesongjustert (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 24

kvartal

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1995K1 , 1995K2 , 1995K3 ,

Valgt 1 av totalt 105

næring

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Totalt for næringer , Jordbruk og skogbruk , Fiske, fangst og akvakultur ,

Valgt 0 av totalt 51

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Ujusterte tall etter basisår (endelig årsregnskap) er foreløpige.

Brukerveiledning for statistikkbanken