Nasjonalregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09174: Lønn, sysselsetting og produktivitet, etter næring 1970 - 2023

Kristian Gimming, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 613
17.05.2024 08:00
Lønn (mill. kr):
mill. kr
Lønn. Prosentvis endring fra året før (prosent):
prosent
Lønnskostnader (mill. kr):
mill. kr
Lønnskostnader. Endring fra året før (prosent):
prosent
Sysselsatte personer. Lønnstakere og selvstendige (1000 personer):
1000 personer
Sysselsatte personer. Lønnstakere og selvstendige. Endring fra året før (prosent):
prosent
Sysselsatte personer. Lønnstakere (1000 personer):
1000 personer
Sysselsatte personer. Lønnstakere. Endring fra året før (prosent):
prosent
Årsverk, heltidsekvivalenter, for lønnstakere og selvstendige (1 000 årsverk):
1 000 årsverk
Årsverk, heltidsekvivalenter, for lønnstakere og selvstendige. Endring fra året før (prosent):
prosent
Årsverk, heltidsekvivalenter, for lønnstakere (1 000 årsverk):
1 000 årsverk
Årsverk, heltidsekvivalenter, for lønnstakere. Endring fra året før (prosent):
prosent
Utførte timeverk for lønnstakere og selvstendige (mill. timeverk):
mill. timeverk
Utførte timeverk for lønnstakere og selvstendige. Endring fra året før (prosent):
prosent
Utførte timeverk for lønnstakere (mill. timeverk):
mill. timeverk
Utførte timeverk for lønnstakere. Endring fra året før (prosent):
prosent
Lønn per utførte timeverk for lønnstakere. Endring fra året før (prosent):
prosent
Lønnskostnader per utførte timeverk for lønnstakere. Endring fra året før (prosent):
prosent
Produksjon per utførte timeverk. Endring fra året før (prosent). Faste priser:
prosent
Bruttoprodukt per utførte timeverk. Endring fra året før (prosent). Faste priser:
prosent
Lønn (mill. kr):
31.12.
Lønn. Prosentvis endring fra året før (prosent):
31.12.
Lønnskostnader (mill. kr):
31.12.
Lønnskostnader. Endring fra året før (prosent):
31.12.
Sysselsatte personer. Lønnstakere og selvstendige (1000 personer):
31.12.
Sysselsatte personer. Lønnstakere og selvstendige. Endring fra året før (prosent):
31.12.
Sysselsatte personer. Lønnstakere (1000 personer):
31.12.
Sysselsatte personer. Lønnstakere. Endring fra året før (prosent):
31.12.
Årsverk, heltidsekvivalenter, for lønnstakere og selvstendige (1 000 årsverk):
31.12.
Årsverk, heltidsekvivalenter, for lønnstakere og selvstendige. Endring fra året før (prosent):
31.12.
Årsverk, heltidsekvivalenter, for lønnstakere (1 000 årsverk):
31.12.
Årsverk, heltidsekvivalenter, for lønnstakere. Endring fra året før (prosent):
31.12.
Utførte timeverk for lønnstakere og selvstendige (mill. timeverk):
31.12.
Utførte timeverk for lønnstakere og selvstendige. Endring fra året før (prosent):
31.12.
Utførte timeverk for lønnstakere (mill. timeverk):
31.12.
Utførte timeverk for lønnstakere. Endring fra året før (prosent):
31.12.
Lønn per utførte timeverk for lønnstakere. Endring fra året før (prosent):
31.12.
Lønnskostnader per utførte timeverk for lønnstakere. Endring fra året før (prosent):
31.12.
Produksjon per utførte timeverk. Endring fra året før (prosent). Faste priser:
31.12.
Bruttoprodukt per utførte timeverk. Endring fra året før (prosent). Faste priser:
31.12.
Sysselsatte personer. Lønnstakere (1000 personer):
Faste priser
Sysselsatte personer. Lønnstakere. Endring fra året før (prosent):
Faste priser
Årsverk, heltidsekvivalenter, for lønnstakere (1 000 årsverk):
Faste priser
Årsverk, heltidsekvivalenter, for lønnstakere. Endring fra året før (prosent):
Faste priser
Produksjon per utførte timeverk. Endring fra året før (prosent). Faste priser:
Faste priser
Bruttoprodukt per utførte timeverk. Endring fra året før (prosent). Faste priser:
Faste priser
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Lønn (mill. kr) , Lønn. Prosentvis endring fra året før (prosent) , Lønnskostnader (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 20

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1970 , 1971 , 1972 ,

Valgt 1 av totalt 54

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Totalt for næringer , Jordbruk og skogbruk , Fiske, fangst og akvakultur ,

Valgt 0 av totalt 51

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tall fra og med 2022 er foreløpige. Størrelser på A64-nivå for årgangen 2021 ble endret 21. mai 2024.