Til toppen
09171: Produksjon og inntekt, etter næring. Ujustert og sesongjustert 1978K1 - 2020K2
Sist endret
25.08.2020
Kontakt
Pia Tønjum, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 622
pet@ssb.no

Måleenhet
Produksjon i basisverdi. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Produktinnsats. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Bruttoprodukt i basisverdi. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Produksjon i basisverdi. Faste 2017-priser (mill. kr):
mill. kr
Produktinnsats. Faste 2017-priser (mill. kr):
mill. kr
Bruttoprodukt i basisverdi. Faste 2017-priser (mill. kr):
mill. kr
Bruttoprodukt i basisverdi. Faste 2017-priser, sesongjustert (mill. kr):
mill. kr
Produksjon i basisverdi. Volumendring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Produktinnsats. Volumendring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Bruttoprodukt i basisverdi. Volumendring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Bruttoprodukt i basisverdi. Volumendring fra foregående periode, sesongjustert (prosent):
prosent
Produksjon i basisverdi. Prisendring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Produktinnsats. Prisendring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Bruttoprodukt i basisverdi. Prisendring fra samme periode året før (prosent):
prosent
Referansetid
Produksjon i basisverdi. Løpende priser (mill. kr):
Slutten av kvartalet
Produktinnsats. Løpende priser (mill. kr):
Slutten av kvartalet
Bruttoprodukt i basisverdi. Løpende priser (mill. kr):
Slutten av kvartalet
Produksjon i basisverdi. Faste 2017-priser (mill. kr):
Slutten av kvartalet
Produktinnsats. Faste 2017-priser (mill. kr):
Slutten av kvartalet
Bruttoprodukt i basisverdi. Faste 2017-priser (mill. kr):
Slutten av kvartalet
Bruttoprodukt i basisverdi. Faste 2017-priser, sesongjustert (mill. kr):
Slutten av kvartalet
Produksjon i basisverdi. Volumendring fra samme periode året før (prosent):
Slutten av kvartalet
Produktinnsats. Volumendring fra samme periode året før (prosent):
Slutten av kvartalet
Bruttoprodukt i basisverdi. Volumendring fra samme periode året før (prosent):
Slutten av kvartalet
Bruttoprodukt i basisverdi. Volumendring fra foregående periode, sesongjustert (prosent):
Slutten av kvartalet
Produksjon i basisverdi. Prisendring fra samme periode året før (prosent):
Slutten av kvartalet
Produktinnsats. Prisendring fra samme periode året før (prosent):
Slutten av kvartalet
Bruttoprodukt i basisverdi. Prisendring fra samme periode året før (prosent):
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
næring
Må velges *

Totalt 14 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 170 Valgte 1

næring

Totalt 51 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Ujusterte tall etter basisår (endelig årsregnskap) er foreløpige.
Seriene i faste priser er kjeda volumtall fra basisåret og bakover, og fastpristall fra basisår og fremover. Additivitet i komponentene i volum forekommer kun f.o.m. basisår.

Brukerveiledning for statistikkbanken