Prisindeks for nye boliger

Til toppen
09061: Prisindeks for nye eneboliger (2015=100) (avslutta serie) 1989 - 2015
Sist endret
09.05.2018
Kontakt
Mona Takle, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 412
mta@ssb.no

Inger Jorun Monsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 40811404
ijm@ssb.no

Måleenhet
Prisindeks:
prisindeks
Endring i prosent fra foregående år:
prosent
Basisperiode
Prisindeks:
2000=100
Endring i prosent fra foregående år:
2000=100
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 27 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

år
2012
Tall ble rettet 9.5.2018.
statistikkvariabel: Endring i prosent fra foregående år , år: 2013
Tall ble rettet 9.5.2018.

Brukerveiledning for statistikkbanken