Prisindeks for nye boliger

Til toppen

09061: Prisindeks for nye eneboliger (2015=100) (avslutta serie) 1989 - 2015

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1989 , 1990 , 1991 ,

Valgt 1 av totalt 27

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000