Trafikkulykker med personskade

09011: Drepte eller skadde i trafikkulykker, etter alder, trafikantgruppe og politidistrikt (F) 1999 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

region

Totalt 34 Valgte

Søk

alder

Totalt 14 Valgte

Søk

trafikantgruppe

Totalt 9 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 21 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.05.2020
Kontakt
Elin Hellerud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 389
hel@ssb.no

Måleenhet
Drepte:
personer
Skadde i alt:
personer
Hardt skadde:
personer
Lettere skadde:
personer
Uoppgitt skadegrad:
personer
Referansetid
Drepte:
Begynnelsen av måneden
Skadde i alt:
Begynnelsen av måneden
Hardt skadde:
Begynnelsen av måneden
Lettere skadde:
Begynnelsen av måneden
Uoppgitt skadegrad:
Begynnelsen av måneden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken