Trafikkulykker med personskade

09011: Drepte eller skadde i trafikkulykker, etter alder, trafikantgruppe og politidistrikt (F) 1999 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 21 Valgte

Søk

alder

Totalt 14 Valgte

Søk

trafikantgruppe

Totalt 9 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 20 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
02.07.2019
Kontakt
Elin Hellerud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 389
hel@ssb.no

Asbjørn Willy Wethal, Statistisk sentralbyrå
+47 926 15 305
aww@ssb.no

Måleenhet
Drepte:
personer
Skadde i alt:
personer
Hardt skadde:
personer
Lettere skadde:
personer
Uoppgitt skadegrad:
personer
Referansetid
Drepte:
Begynnelsen av måneden
Skadde i alt:
Begynnelsen av måneden
Hardt skadde:
Begynnelsen av måneden
Lettere skadde:
Begynnelsen av måneden
Uoppgitt skadegrad:
Begynnelsen av måneden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tall for skadde er foreløpige (for 2018).
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken