Godstransport på kysten

Til toppen

08923: Havnestatistikk. Gods, etter havn, lastetype, varetype, flagg og innenriks-/utenriksfart 2011K1 - 2020K3

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
havn
lastetype
vareslag
flagg
retning
innenriks/utenriks
Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

kvartal

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2011K1 , 2011K2 , 2011K3 ,

Valgt 1 av totalt 39

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Fredrikstad (Borg) , Moss , Oslo ,

Valgt 0 av totalt 35

Valgfri variabel

lastetype

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Flytende gass , Råolje , Petroleumsprodukter ,

Valgt 0 av totalt 36

Valgfri variabel

vareslag


Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel

flagg

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Norge NOR , Norge NIS , Hellas ,

Valgt 0 av totalt 235

Valgfri variabel

retning


Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel

innenriks/utenriks


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

I 1. kvartal 2020 ble petroleumsprodukter lastet og losset i Bodø feilaktig rapportert som annen våt bulklast.
Kvartalstallene for Sandefjord inkluderer kun utenriks fergetransport.
Før 2019 ble stein lastet i Svelgen (Bremanger) rapportert som annen våtbulk.
Tall for 1.-3. kvartal 2019 ble oppdatert for noen havner 30. juli 2020.
Før 1. kvartal 2015 inneholder tallene også innenriks fergetransport.
Fra og med 1. kvartal 2020 er Kvinesdal inkludert i statistikken.
havn
Narvik
Narvik havn inkluderer Narvik, Ballangen, Kjøpsvik, Hekkestrand og Bjerkvik fra og med 1. kvartal 2020.

Brukerveiledning for statistikkbanken