Godstransport på kysten

08923: Havnestatistikk. Gods, etter havn, lastetype, varetype, flagg og innenriks-/utenriksfart 2011K1 - 2020K1
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

havn

Totalt 35 Valgte

Søk

lastetype

Totalt 36 Valgte

Søk

vareslag

Totalt 6 Valgte

Søk

flagg

Totalt 235 Valgte

Søk

retning

Totalt 2 Valgte

Søk

innenriks-/utenriksfart

Totalt 3 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 37 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
30.07.2020
Kontakt
Liv Torunn Petersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 382
ltp@ssb.no

Måleenhet
Godsmengde (tonn):
tonn
Lasteenheter med gods:
enheter
Lasteenheter uten gods:
enheter
Referansetid
Godsmengde (tonn):
Slutten av kvartalet
Lasteenheter med gods:
Slutten av kvartalet
Lasteenheter uten gods:
Slutten av måneden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tall for 1.-4. kvartal 2017 og 2018 ble oppdatert 30. juli 2019.
Kvartalstallene for Sandefjord inkluderer kun utenriks fergetransport.
Før 2019 ble stein lastet i Svelgen (Bremanger) rapportert som annen våtbulk.
Tall for 1.-3. kvartal 2019 ble oppdatert for noen havner 30. juli 2020.
Før 1. kvartal 2015 inneholder tallene også innenriks fergetransport.
Fra og med 1. kvartal 2020 er Kvinesdal inkludert i statistikken.

Brukerveiledning for statistikkbanken