Godstransport på kysten

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08923: Havnestatistikk. Gods, etter havn, lastetype, varetype, flagg og innenriks-/utenriksfart 2011K1 - 2022K3

Liv Torunn Petersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 382
14.12.2022 08:00
Godsmengde (tonn):
tonn
Lasteenheter med gods:
enheter
Lasteenheter uten gods:
enheter
Godsmengde (tonn):
Slutten av kvartalet
Lasteenheter med gods:
Slutten av kvartalet
Lasteenheter uten gods:
Slutten av måneden
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2011K1 , 2011K2 , 2011K3 ,

Valgt 1 av totalt 47

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Fredrikstad (Borg) , Moss , Oslo ,

Valgt 0 av totalt 35

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Flytende gass , Råolje , Petroleumsprodukter ,

Valgt 0 av totalt 36

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Norge NOR , Norge NIS , Hellas ,

Valgt 0 av totalt 235

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
I 1. kvartal 2020 ble petroleumsprodukter lastet og losset i Bodø feilaktig rapportert som annen våt bulklast. Kvartalstallene for Sandefjord inkluderer kun utenriks fergetransport. Før 2019 ble stein lastet i Svelgen (Bremanger) rapportert som annen våtbulk. Tall for 1.-3. kvartal 2019 ble oppdatert for noen havner 30. juli 2020. Før 1. kvartal 2015 inneholder tallene også innenriks fergetransport. Fra og med 1. kvartal 2020 er Kvinesdal inkludert i statistikken. Fra og med 1. kvartal 2021 inkluderer Kristiansand havn, Mandal havn og Båly (Lindesnes) i statistikken

havn

Narvik

Narvik havn inkluderer Narvik, Ballangen, Kjøpsvik, Hekkestrand og Bjerkvik fra og med 1. kvartal 2020.

flagg

Belarus

Fram til 2022 ble navnet Hviterussland brukt.