Utenrikshandel med varer

Til toppen
08891: Utenrikshandel med IKT-varer, etter varegruppe (mill. kr) 2007 - 2019
Sist endret
15.05.2020
Kontakt
Utenrikshandel, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4753
utenrikshandel@ssb.no

Nina Rolsdorph, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 688
nro@ssb.no

Måleenhet
Verdi (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Verdi (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
import/eksport
Må velges *
varegruppe
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 13 Valgte 1

import/eksport
Må velges *

Totalt 2 Valgte 0

varegruppe

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

For mer informasjon, se Om statistikken.

Brukerveiledning for statistikkbanken