Fylkeskommuneregnskap

08847: Konsern - Kjøp av tjenester - grunnlagsdata (F) (avslutta serie) 2008 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 30 Valgte

Søk

region

Totalt 27 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Corretta Aluoch Arodi, Statistisk sentralbyrå
+47 40902656
cos@ssb.no

Måleenhet
Kjøp av tjenester fra andre (private), KNNM, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), barnevern, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), familievern, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), i alt, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), kultur, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), samferdsel, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), tannhelsetjenesten, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), videregående opplæring, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre (private), administrasjon og styring, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre (private), tjenester utenf. ordinært fylkeskomm. ansvarsomr., konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre off. virks., tjenester utenfor ord. fylkeskomm. ansv.omr., konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, KNNM, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, administrasjon og styring, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, barnevern, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, familievern, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, i alt, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, kultur, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, samferdsel, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, tannhelsetjenesten, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, videregående opplæring, konsern:
1000 Kroner
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), administrasjon, konsern:
1000 Kroner
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), administrasjon og styring, konsern:
1000 Kroner
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), i alt, konsern:
1000 Kroner
Overføringer fra KNNM, konsern:
1000 Kroner
Overføringer fra kultur, konsern:
1000 Kroner
Overføringer fra samferdsel, konsern:
1000 Kroner
Overføringer, i alt, konsern:
1000 Kroner
Renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester, i alt, konsern:
1000 Kroner
Referansetid
Kjøp av tjenester fra andre (private), KNNM, konsern:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), barnevern, konsern:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), familievern, konsern:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), i alt, konsern:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), kultur, konsern:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft, konsern:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), samferdsel, konsern:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), tannhelsetjenesten, konsern:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), videregående opplæring, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre (private), administrasjon og styring, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre (private), tjenester utenf. ordinært fylkeskomm. ansvarsomr., konsern:
1.1.
Kjøp fra andre off. virks., tjenester utenfor ord. fylkeskomm. ansv.omr., konsern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, KNNM, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, administrasjon og styring, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, barnevern, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, familievern, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, i alt, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, kultur, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, samferdsel, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, tannhelsetjenesten, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, videregående opplæring, konsern:
1.1.
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), administrasjon, konsern:
1.1.
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), administrasjon og styring, konsern:
1.1.
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), i alt, konsern:
1.1.
Overføringer fra KNNM, konsern:
1.1.
Overføringer fra kultur, konsern:
1.1.
Overføringer fra samferdsel, konsern:
1.1.
Overføringer, i alt, konsern:
1.1.
Renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester, i alt, konsern:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken