Fylkeskommuneregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08847: Konsern - Kjøp av tjenester - grunnlagsdata (F) (avslutta serie) 2008 - 2016

Corretta Aluoch Arodi, Statistisk sentralbyrå
+47 40902656
15.03.2018 08:00
Kjøp av tjenester fra andre (private), KNNM, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), barnevern, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), familievern, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), i alt, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), kultur, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), samferdsel, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), tannhelsetjenesten, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), videregående opplæring, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre (private), administrasjon og styring, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre (private), tjenester utenf. ordinært fylkeskomm. ansvarsomr., konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre off. virks., tjenester utenfor ord. fylkeskomm. ansv.omr., konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, KNNM, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, administrasjon og styring, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, barnevern, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, familievern, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, i alt, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, kultur, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, samferdsel, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, tannhelsetjenesten, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, videregående opplæring, konsern:
1000 Kroner
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), administrasjon, konsern:
1000 Kroner
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), administrasjon og styring, konsern:
1000 Kroner
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), i alt, konsern:
1000 Kroner
Overføringer fra KNNM, konsern:
1000 Kroner
Overføringer fra kultur, konsern:
1000 Kroner
Overføringer fra samferdsel, konsern:
1000 Kroner
Overføringer, i alt, konsern:
1000 Kroner
Renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester, i alt, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), KNNM, konsern:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), barnevern, konsern:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), familievern, konsern:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), i alt, konsern:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), kultur, konsern:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft, konsern:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), samferdsel, konsern:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), tannhelsetjenesten, konsern:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), videregående opplæring, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre (private), administrasjon og styring, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre (private), tjenester utenf. ordinært fylkeskomm. ansvarsomr., konsern:
1.1.
Kjøp fra andre off. virks., tjenester utenfor ord. fylkeskomm. ansv.omr., konsern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, KNNM, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, administrasjon og styring, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, barnevern, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, familievern, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, i alt, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, kultur, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, samferdsel, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, tannhelsetjenesten, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, videregående opplæring, konsern:
1.1.
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), administrasjon, konsern:
1.1.
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), administrasjon og styring, konsern:
1.1.
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), i alt, konsern:
1.1.
Overføringer fra KNNM, konsern:
1.1.
Overføringer fra kultur, konsern:
1.1.
Overføringer fra samferdsel, konsern:
1.1.
Overføringer, i alt, konsern:
1.1.
Renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester, i alt, konsern:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Kjøp av tjenester fra andre (private), KNNM, konsern , Kjøp av tjenester fra andre (private), barnevern, konsern , Kjøp av tjenester fra andre (private), familievern, konsern ,

Valgt 1 av totalt 30

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 9

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAFK Landet , EAFKUO Landet uten Oslo , 0100 Østfold fylkeskommune ,

Valgt 0 av totalt 27

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000