08841: Konsern - Kjøp av tjenester - grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 2003 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 62 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
24.03.2018
Kontakt
Corretta Aluoch Arodi, Statistisk sentralbyrå
+47 40902656
cos@ssb.no

Måleenhet
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), administrasjon, konsern:
1000 Kroner
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), administrasjon og styring, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, administrasjon, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), administrasjon og styring, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), barnehager, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), barnevern, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), bolig, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), brann- og ulykkesvern, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), grunnskole , konsern:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), helse og omsorg, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), i alt, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), kirke, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), kommunal eiendomsdrift, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), kommunehelse, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av tjen fra andre (private), kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), kultur, barne- og ungdomstiltak, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), pleie og omsorg, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), samferdsel, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), sosialtjenesten, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), tj. utenfor ord. komm. ansvarsområde, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), vann, avløp og renovasjon, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre kommuner, bolig, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre kommuner, helse og omsorg, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre kommuner, kommunehelse, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre kommuner, pleie og omsorg, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre off virksomh, kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virks., tjenester utenfor ord. komm ansvarsområde, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, administrasjon, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, administrasjon og styring, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, barnehager, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, barnevern, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, bolig, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, brann- og ulykkesvern, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, fysisk planlegging, natur og nærmiljø, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, grunnskole, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, helse og omsorg, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, i alt, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, kirke, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, kommunal eiendomsdrift, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, kommunehelse, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, kultur, barne- og ungdomstiltak, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, pleie og omsorg, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, samferdsel, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, sosialtjenesten, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, vann, avløp og renovasjon, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra fylkeskommuner, bolig, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra fylkeskommuner, helse og omsorg, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra fylkeskommuner, kommunehelse, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra fylkeskommuner, pleie og omsorg, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra staten, bolig, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra staten, helse og omsorg, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra staten, kommunehelse, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra staten, pleie og omsorg, konsern:
1000 Kroner
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), i alt, konsern:
1000 Kroner
Overføringer fra barnehager, konsern:
1000 Kroner
Overføringer fra kirke, konsern:
1000 Kroner
Overføringer fra kultur, barne- og ungdomstiltak, konsern:
1000 Kroner
Overføringer fra kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft, konsern:
1000 Kroner
Overføringer fra sosialtjenesten, konsern:
1000 Kroner
Overføringer i alt, konsern:
1000 Kroner
Renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester, i alt, konsern:
1000 Kroner
Referansetid
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), administrasjon, konsern:
1.1.
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), administrasjon og styring, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, administrasjon, konsern:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), administrasjon og styring, konsern:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), barnehager, konsern:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), barnevern, konsern:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), bolig, konsern:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), brann- og ulykkesvern, konsern:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø, konsern:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), grunnskole , konsern:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), helse og omsorg, konsern:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), i alt, konsern:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), kirke, konsern:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), kommunal eiendomsdrift, konsern:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), kommunehelse, konsern:
1.1.
Kjøp av tjen fra andre (private), kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft, konsern:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), kultur, barne- og ungdomstiltak, konsern:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), pleie og omsorg, konsern:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), samferdsel, konsern:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), sosialtjenesten, konsern:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), tj. utenfor ord. komm. ansvarsområde, konsern:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), vann, avløp og renovasjon, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre kommuner, bolig, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre kommuner, helse og omsorg, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre kommuner, kommunehelse, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre kommuner, pleie og omsorg, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre off virksomh, kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virks., tjenester utenfor ord. komm ansvarsområde, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, administrasjon, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, administrasjon og styring, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, barnehager, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, barnevern, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, bolig, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, brann- og ulykkesvern, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, fysisk planlegging, natur og nærmiljø, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, grunnskole, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, helse og omsorg, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, i alt, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, kirke, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, kommunal eiendomsdrift, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, kommunehelse, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, kultur, barne- og ungdomstiltak, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, pleie og omsorg, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, samferdsel, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, sosialtjenesten, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, vann, avløp og renovasjon, konsern:
1.1.
Kjøp fra fylkeskommuner, bolig, konsern:
1.1.
Kjøp fra fylkeskommuner, helse og omsorg, konsern:
1.1.
Kjøp fra fylkeskommuner, kommunehelse, konsern:
1.1.
Kjøp fra fylkeskommuner, pleie og omsorg, konsern:
1.1.
Kjøp fra staten, bolig, konsern:
1.1.
Kjøp fra staten, helse og omsorg, konsern:
1.1.
Kjøp fra staten, kommunehelse, konsern:
1.1.
Kjøp fra staten, pleie og omsorg, konsern:
1.1.
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), i alt, konsern:
1.1.
Overføringer fra barnehager, konsern:
1.1.
Overføringer fra kirke, konsern:
1.1.
Overføringer fra kultur, barne- og ungdomstiltak, konsern:
1.1.
Overføringer fra kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft, konsern:
1.1.
Overføringer fra sosialtjenesten, konsern:
1.1.
Overføringer i alt, konsern:
1.1.
Renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester, i alt, konsern:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken