Kommuneregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08841: Konsern - Kjøp av tjenester - grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 2003 - 2016

Corretta Aluoch Arodi, Statistisk sentralbyrå
+47 40902656
24.03.2018 08:00
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), administrasjon, konsern:
1000 Kroner
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), administrasjon og styring, konsern:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter, administrasjon, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), administrasjon og styring, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), barnehager, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), barnevern, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), bolig, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), brann- og ulykkesvern, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), grunnskole , konsern:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), helse og omsorg, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), i alt, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), kirke, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), kommunal eiendomsdrift, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), kommunehelse, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av tjen fra andre (private), kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), kultur, barne- og ungdomstiltak, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), pleie og omsorg, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), samferdsel, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), sosialtjenesten, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), tj. utenfor ord. komm. ansvarsområde, konsern:
1000 Kroner
Kjøp av tjenester fra andre (private), vann, avløp og renovasjon, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre kommuner, bolig, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre kommuner, helse og omsorg, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre kommuner, kommunehelse, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre kommuner, pleie og omsorg, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre off virksomh, kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virks., tjenester utenfor ord. komm ansvarsområde, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, administrasjon, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, administrasjon og styring, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, barnehager, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, barnevern, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, bolig, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, brann- og ulykkesvern, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, fysisk planlegging, natur og nærmiljø, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, grunnskole, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, helse og omsorg, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, i alt, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, kirke, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, kommunal eiendomsdrift, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, kommunehelse, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, kultur, barne- og ungdomstiltak, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, pleie og omsorg, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, samferdsel, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, sosialtjenesten, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, vann, avløp og renovasjon, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra fylkeskommuner, bolig, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra fylkeskommuner, helse og omsorg, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra fylkeskommuner, kommunehelse, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra fylkeskommuner, pleie og omsorg, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra staten, bolig, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra staten, helse og omsorg, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra staten, kommunehelse, konsern:
1000 Kroner
Kjøp fra staten, pleie og omsorg, konsern:
1000 Kroner
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), i alt, konsern:
1000 Kroner
Overføringer fra barnehager, konsern:
1000 Kroner
Overføringer fra kirke, konsern:
1000 Kroner
Overføringer fra kultur, barne- og ungdomstiltak, konsern:
1000 Kroner
Overføringer fra kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft, konsern:
1000 Kroner
Overføringer fra sosialtjenesten, konsern:
1000 Kroner
Overføringer i alt, konsern:
1000 Kroner
Renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester, i alt, konsern:
1000 Kroner
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), administrasjon, konsern:
1.1.
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), administrasjon og styring, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, administrasjon, konsern:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), administrasjon og styring, konsern:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), barnehager, konsern:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), barnevern, konsern:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), bolig, konsern:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), brann- og ulykkesvern, konsern:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø, konsern:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), grunnskole , konsern:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), helse og omsorg, konsern:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), i alt, konsern:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), kirke, konsern:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), kommunal eiendomsdrift, konsern:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), kommunehelse, konsern:
1.1.
Kjøp av tjen fra andre (private), kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft, konsern:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), kultur, barne- og ungdomstiltak, konsern:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), pleie og omsorg, konsern:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), samferdsel, konsern:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), sosialtjenesten, konsern:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), tj. utenfor ord. komm. ansvarsområde, konsern:
1.1.
Kjøp av tjenester fra andre (private), vann, avløp og renovasjon, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre kommuner, bolig, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre kommuner, helse og omsorg, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre kommuner, kommunehelse, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre kommuner, pleie og omsorg, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre off virksomh, kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virks., tjenester utenfor ord. komm ansvarsområde, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, administrasjon, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, administrasjon og styring, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, barnehager, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, barnevern, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, bolig, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, brann- og ulykkesvern, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, fysisk planlegging, natur og nærmiljø, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, grunnskole, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, helse og omsorg, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, i alt, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, kirke, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, kommunal eiendomsdrift, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, kommunehelse, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, kultur, barne- og ungdomstiltak, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, pleie og omsorg, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, samferdsel, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, sosialtjenesten, konsern:
1.1.
Kjøp fra andre offentlige virksomheter, vann, avløp og renovasjon, konsern:
1.1.
Kjøp fra fylkeskommuner, bolig, konsern:
1.1.
Kjøp fra fylkeskommuner, helse og omsorg, konsern:
1.1.
Kjøp fra fylkeskommuner, kommunehelse, konsern:
1.1.
Kjøp fra fylkeskommuner, pleie og omsorg, konsern:
1.1.
Kjøp fra staten, bolig, konsern:
1.1.
Kjøp fra staten, helse og omsorg, konsern:
1.1.
Kjøp fra staten, kommunehelse, konsern:
1.1.
Kjøp fra staten, pleie og omsorg, konsern:
1.1.
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), i alt, konsern:
1.1.
Overføringer fra barnehager, konsern:
1.1.
Overføringer fra kirke, konsern:
1.1.
Overføringer fra kultur, barne- og ungdomstiltak, konsern:
1.1.
Overføringer fra kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft, konsern:
1.1.
Overføringer fra sosialtjenesten, konsern:
1.1.
Overføringer i alt, konsern:
1.1.
Renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester, i alt, konsern:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), administrasjon, konsern , Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), administrasjon og styring, konsern , Brutto driftsutgifter, administrasjon, konsern ,

Valgt 1 av totalt 62

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2003 , 2004 , 2005 ,

Valgt 1 av totalt 12

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000