Fylkeskommuneregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08840: Konsern - Kjøp av tjenester - nøkkeltall (F) (avslutta serie) 2008 - 2016

Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
15.03.2018 08:00
Andel kjøp renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester, i alt, konsern:
Prosent
Andel kjøp av andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) i alt, konsern:
Prosent
Andel kjøp av tjenester fra private, i alt, konsern:
Prosent
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, i alt, konsern:
Prosent
Andel overføringer, i alt, konsern:
Prosent
Andel kjøp av andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), administrasjon og styring, konsern:
Prosent
Andel kjøp av andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), administrasjon, konsern:
Prosent
Andel kjøp fra private, administrasjon og styring, konsern:
Prosent
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, administrasjon og styring, konsern:
Prosent
Andel kjøp av tjenester fra private, videregående opplæring, konsern:
Prosent
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, videregående opplæring, konsern:
Prosent
Andel kjøp av tjenester fra private, tannhelsetjenesten, konsern:
Prosent
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, tannhelsetjenesten, konsern:
Prosent
Andel kjøp av tjenester fra private, familievern, konsern:
Prosent
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, familievern, konsern:
Prosent
Andel kjøp av tjenester fra private, barnevern, konsern:
Prosent
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, barnevern, konsern:
Prosent
Andel kjøp av tjenester fra private, fysisk planl., kulturminner, natur og nærmiljø, konsern:
Prosent
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, fysisk planl., kulturminner, natur og nærmiljø, konsern:
Prosent
Andel overføringer, fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø, konsern:
Prosent
Andel kjøp av tjenester fra private, kultur, konsern:
Prosent
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, kultur, konsern:
Prosent
Andel overføringer, kultur, konsern:
Prosent
Andel kjøp av tjenester fra private, samferdsel, konsern:
Prosent
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, samferdsel, konsern:
Prosent
Andel overføringer, samferdsel, konsern:
Prosent
Andel kjøp av tjenester fra private, fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft, konsern:
Prosent
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft, konsern:
Prosent
Andel kjøp fra private, tjenester utenf. ordinært fylkeskomm. ansvarsomr., konsern:
Prosent
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, tjenester utenfor ordinært fylkeskomm. ansv.omr., konsern:
Prosent
Andel kjøp renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester, i alt, konsern:
1.1.
Andel kjøp av andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) i alt, konsern:
1.1.
Andel kjøp av tjenester fra private, i alt, konsern:
1.1.
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, i alt, konsern:
1.1.
Andel overføringer, i alt, konsern:
1.1.
Andel kjøp av andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), administrasjon og styring, konsern:
1.1.
Andel kjøp av andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), administrasjon, konsern:
1.1.
Andel kjøp fra private, administrasjon og styring, konsern:
1.1.
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, administrasjon og styring, konsern:
1.1.
Andel kjøp av tjenester fra private, videregående opplæring, konsern:
1.1.
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, videregående opplæring, konsern:
1.1.
Andel kjøp av tjenester fra private, tannhelsetjenesten, konsern:
1.1.
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, tannhelsetjenesten, konsern:
1.1.
Andel kjøp av tjenester fra private, familievern, konsern:
1.1.
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, familievern, konsern:
1.1.
Andel kjøp av tjenester fra private, barnevern, konsern:
1.1.
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, barnevern, konsern:
1.1.
Andel kjøp av tjenester fra private, fysisk planl., kulturminner, natur og nærmiljø, konsern:
1.1.
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, fysisk planl., kulturminner, natur og nærmiljø, konsern:
1.1.
Andel overføringer, fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø, konsern:
1.1.
Andel kjøp av tjenester fra private, kultur, konsern:
1.1.
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, kultur, konsern:
1.1.
Andel overføringer, kultur, konsern:
1.1.
Andel kjøp av tjenester fra private, samferdsel, konsern:
1.1.
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, samferdsel, konsern:
1.1.
Andel overføringer, samferdsel, konsern:
1.1.
Andel kjøp av tjenester fra private, fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft, konsern:
1.1.
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft, konsern:
1.1.
Andel kjøp fra private, tjenester utenf. ordinært fylkeskomm. ansvarsomr., konsern:
1.1.
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, tjenester utenfor ordinært fylkeskomm. ansv.omr., konsern:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Andel kjøp renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester, i alt, konsern , Andel kjøp av andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) i alt, konsern , Andel kjøp av tjenester fra private, i alt, konsern ,

Valgt 1 av totalt 30

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 9

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAFK Landet , EAFKUO Landet uten Oslo , 0100 Østfold fylkeskommune ,

Valgt 0 av totalt 27

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Definisjoner av variabler og verdier

Konsern består av fylkeskommuneregnskap og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og Interkommunale selskaper (IKS). Interkommunale samarbeider er inkludert i vertskommunens konsernregnskap. Regnskapene til IKS er fordelt på eierkommunene etter eierandeler hentet fra Foretaksregisteret i Brønnøysund. Nettingen av transaksjoner mellom eierkommuner og deres andel av det enkelte IKS er ikke kvalitetssikret. Tjenesteområdet administrasjon, styring og fellesutgifter er omdefinert til publiseringen 15.3.2012 ved at funksjonene for pensjons- og fellesutgifter (F 470..490) er tatt ut. Dette er gjort for å rendyrke utgiftene til administrasjon og styring.De nye definisjonene gjelder for hele tidsserien. Derved skal ikke summen av 'Kjøp av tjenester fordelt på tjenesteområder' stemme overens med 'Kjøp av tjenester i alt'.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.