Utenrikshandel med varer

Til toppen

08816: Utenrikshandel med varer, etter anvendelsesområde (BEC) (mill. kr) 1988M01 - 2021M10

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1988M01 , 1988M02 , 1988M03 ,

Valgt 1 av totalt 262

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0 Anvendelsesområder i alt , 1 Investeringsvarer , 1.1 Transportmidler ekskl. personbiler ,

Valgt 0 av totalt 21

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
For mer informasjon, se Om statistikken. Ved publisering av statistikk for en ny målemåned revideres samtidig tallene for de foregående månedene i samme år. Videre revideres tallene for alle månedene i året ytterligere to ganger: Første gang i mai påfølgende år (år t+1), før endelige tall publiseres i mai ett år senere (år t+2).