Utenrikshandel med varer

08812: Utenrikshandel med varer, etter varegruppe (tosifret SITC), land og transportmåte (tonn) 1988 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

import/eksport Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

land

Totalt 263 Valgte

Søk

tosifret SITC

Totalt 65 Valgte

Søk

transportmåte

Totalt 15 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 32 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.05.2020
Kontakt
Utenrikshandel, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4753
utenrikshandel@ssb.no

Nina Rolsdorph, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 688
nro@ssb.no

Måleenhet
Transportmengde:
tonn
Referansetid
Transportmengde:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Dersom det ved et søk ikke fremkommer verdier, skyldes ikke dette nødvendigvis at det ikke er handel eller at landkoden er ikke gyldig i den perioden søket er gjort for. Null (0) i feltene kan også bety at tallene er undertrykt eller at verdien er mindre enn en halv av brukte enhet.
Den nåværende SITC -Rev.4 ble innført i januar 2007 og erstattet dermed den foregående SITC-Rev.3 (1988-2006). Varenummerne og -tekstene er de samme bortsett fra SITC 599 som kom til i Rev.4. Men sammenhengen mellom årene før og etter 2007 kan være misvisende for noen av varenumerne. Graden av påvirkning avhenger av verdien for de varer som ble flyttet. For korrespondansetabeller mellom de to versjonene, se FNs nettsider.

For mer informasjon, se Om statistikken.
Elektronisk overføring regnes fra 2003 som en tjeneste.
Transportstatistikken omfatter ikke alle varer. Følgende varenummer er utelatt: 2716.0000 Elektrisk strøm; 8802 Fly (8802.1100,1200,2000,3000,4000,5000, 6000); 8901 Skip (8901.1001,1002,2001,2002,2003,2004,3001,3002,9001,9002,9003,9004) 8902 Skip (fiskefartøyer) (8902.0001,0002); 8904.0000 Slepe- og skyvefartøyer; 8905 Mudderverk, plattformer og lignende (8905.1000,2000,9000); 8908.0000 Fartøyer bestemt for opphogging
land
PS Palestina (2013-)
Tidligere: Vestbredden/Gazastripen (2001-2012)

Brukerveiledning for statistikkbanken